STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem

Anna Zalewska                                
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny ListMinisterEdukacjiNarodowej.pdf » List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów