STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Działania szkoły podstawowej

W ramach konkursu, w roku szkolnym 2011/2012 od stycznia do kwietnia, przeprowadzono na terenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Bogdańcu szereg działań dotyczących bezpieczeństwa. Nauczyciele, którzy byli odpowiedzialni za poszczególne zadania wykazali się dużą kreatywnością. Do pracy związanej z konkursem zaangażowano również uczniów naszej szkoły, którzy chętnie dzielili się swoimi pomysłami i wiedzą zarówno ogólnospołeczną jak i merytoryczną. Doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno -komunikacyjnej. Aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych działaniach, angażując społeczność szkolną i lokalną. Z pewnością dostarczona wiedza i umiejętności, które nabyli nasi uczniowie uczestnicząc w wielu spotkaniach, zaowocują większą odpowiedzialnością za siebie i drugiego człowieka oraz przygotują młodego obywatela do bezpieczniejszego wkroczenia w przyszłość.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń - działania gimnazjum

Nasza szkoła w okresie od 1 października 2011r. do 31 marca 2012r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
w sposób następujący:

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń - wybrane działania gimnazjum

. p1.ppt » Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić

 p2.ppt » Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka 1

 p3.pptx » Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka 2

 p4.pptx » Prawo a uczeń