STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org
«   1 2    »

Matzoo

Zdjęcia z projektu z p. Agnieszką Masłowską -  grupa 6 ( starsza grupa), grupa 7 (młodsza grupa). Zajęcia  z wykorzystaniem projektora w gab.104.                                                                                        
Gry i zabawy matematyczne- Matzoo. Zajęcia zostały zakończone w czerwcu 2017r. 

 

matzoo.pl

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

zajęcia: 1.11.(13) zajęcia matematyczne z wykorzystaniem ICT, grupa:  14, prowadząca Jadwiga Sobolewska      

 Temat: Wykonywanie zadań matematycznych wg upodobań uczniów, z wykorzystaniem strony internetowej matzoo.pl 

Zajęcia realizowane przez p. Elżbietę Pozorską.

1,11(13) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT  w ramach projektu RPLB 08.02.02-08-0001/16 Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy

 

Zajęcia odbywały się w trzech grupach po 8 osób.

Wykorzystano tablety, komputerów, rzutnik multimedialny. Przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć oraz spowodowało dużą samodzielność uczestników w rozwiązywaniu zadanych problemów.

Zajęcia, szkolenia dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu EFS „ Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy” w roku 2016/21017

.

Zajęcia z matematyki z TIK

Prowadzący: Anna Dybza

Zajęcia z matematyki z TIK

Prowadzący Barbara Tyborska

Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT

Proawdzący Małgorzata Jacewicz -Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Bogdańcu Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Nazwa zajęć: 5.1. (108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Termin: 20.06.2017r.
 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Bogdańcu Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Bogdańcu Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Nazwa zajęć: 5.1. (108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Termin: 13.06.2017r.
Miejsce: Zespół Szkół w Bogdańcu Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, gabinet 103.
Ilość osób: 2 dziewczynki, 3 chłopców.

«   1 2    »