STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

AN ENCOUNTER THAT MADE THE DIFFERENCE!

Pod opieką p. Iwony Jessy oraz p. Anny Rutkowskiej-Szabla grupa 17 uczniów naszego Gimnazjum rozpoczęła pracę metodą projektu edukacyjnego. Tematem naszej pracy były "historyczne spotkania", które miały istotny wpływ lub nawet budowały naszą kulturę. Temat zaproponowała nauczycielka z grupy włoskiej. Wspólnie ustaliliśmy harmonogram zadań do realizacji. Nasi uczniowie zostali zapoznani z ogólnymi założeniami projektu oraz obowiązującymi terminami, po czym nieśmiało przystąpili do pracy. Z zadania na zadanie ich entuzjazm oraz pewnośc z jaką działali rosły. Początkowo uczniowie obawiali się czy ich praca będzie "wystarczająco" dobra dla innych czy dobrze zrozumiana, a przez to dobrze odebrana. W programie e-Twinning najważniejszy jest sam udział w projekcie i pwspólna praca. Efekt wspólnego działania to nie praca ekspercka - tylko wspólne poszukiwania młodych ludzi, ich spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistośc, ich narzędzia (internet, telefon, kamera, komputer), ich wizja. Wraz z kolejnymi zadaniami rosła pewnośc siebie i śmialośc w realizacji zaplanowanych zadań. 

Nasi uczniowie chętnie wykorzystywali proponowane narzędzia (PADLET, TRICIDER, TitanPad, Windows Movie Maker, eMail). Pani Iwona zadbała, abyśmy byli w stałym kontakcie - założyła grupę na portalu społecznościowym, co usprawniło kontakt i wymianę spostrzeżeń i wyników pracy.Tam też uczniowie umieszczali gotowe produkty, które p. Ania zamieszczała na platformie TWINSPACE naszego projektu. 

Tak pracowaliśmy: (galeria)

Zapraszamy również do zapoznania się z efektami naszej pracy w sprawozdaniu z realizacji projektu (wkrótce).