STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Let's act 4 peace

Tegoroczny projekt realizowany w ramach programu eTwinning wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami z Włoch i Hiszpanii to Let's act 4 peace. W projekcie bierze udział również młodzież z Francji, Ukrainy, Albanii oraz Bułagarii

W ramach tego projektu uczniowie będą marzyć o świecie bez wojen i podejmą działania na rzecz pokoju, na rzecz życia bez strachu i rozterek. Nasi uczniowie staną się prawdziwymi ambasadorami pokoju, dobrobytu i zmiany. Uczniowie ze wszystkich krajów wspólnie uzgodnią przedsięwzięcie na rzecz pokoju (zdanie, plakat, wypowiedź, video, list, artykuł, graffiti, mob Flash ...),  które zrealizują w własnej szkole i każdego miesiąca będą wspólnie planować i realizować kolejne zadania. Wszystkie aktywności będą rejestrowane i publikowane na TwinSpace. Chcemy pokazac wam, że pokój może wzrastać w naszych szkolnych społecznościach i przenosić się na szersze środowiska dzięki temu co robimy!
 

Główne cele przyświecające realizacji tego projektu:

 • wzrost świadomość o pokoju i jak możemy budować pokój w naszym codziennym życiu;
 • wspieranie roli młodych ludzi jako pozytywnych aktorów zmian w procesie budowania pokoju;
 • poszukiwanie  kreatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i budowania poruzmień, np. za pomocą sztuki, sportu, muzyki lub innych technik;
 • zwiększenie akceptacji różnic i podobieństw kulturowych i postrzeganie ich jako wartości, a nie jako zagrożenia;
 • opracowanie i wdrożenie umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym;
 • zwiększenie wiedzy IT i wykorzystywania narzędzi internetowych.