STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

PROJEKTY E- TWINNING 2017/2018

 Pierwszy projekt pt. „Getting Closer” przeznaczony jest dla uczniów  klas trzecich oddziałów gimnazjalnych i polegać będzie na nawiązaniu systematycznych kontaktów mailowych oraz listownych z grupą rówieśników ze Słowacji.  Uczniowie będą korespondować  ze sobą, poruszając wcześniej wyznaczone tematy, nie zabraknie też video-konferencji oraz spontanicznych dyskusji na czatach.

Drugi projekt pt. „I send you a postcard from my town” przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, którzy korespondować będą za pomocą własnoręcznie wykonanych pocztówek ze szkołami  z Hiszpanii oraz Turcji.

 Pamiętajcie, że w  projektach e-Twinning najważniejszy jest sam udział i wspólna pasja. Efekt wspólnego działania to nie praca ekspercka - tylko wspólne poszukiwania nowych przyjaciół z różnych krańców świata, ich spojrzenie na otaczającą  rzeczywistość, ich narzędzia (internet, telefon, kamera, komputer), ich wizja.  A język angielski jest wspólnym mianownikiem wszystkich naszych działań.

Iwona Jessa