STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum

Formularz podania o przyjęcie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 pG.doc » Podanie o przyjęcie do Gimnazjum 2016/17

Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu

.

Informacja o naborze uczniów do Zespołu Szkół w Bogdańcu

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu, Małgorzata Reks informuje, że do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół przyjmowane są dzieci wyłącznie z obwodu tejże szkoły w załączeniu: Uchwała Nr XIII/122/2008r. Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2008r. ion.doc » Uchwała Nr XIII/122/2008r. Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2008r.

Rekrutacja

1. Do Gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w jego obwodzie. Kandydaci do Gimnazjum mają obowiązek dostarczenia podania oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w terminie określonym przez Dyrektora.