STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

I. Czym jest samorząd uczniowski?

 1.1 Podstawowe pojęcia

Społeczność szkolna obejmuje nie tylko uczniów, ale również nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Gdyby istniał samorząd szkolny tworzyli by go wszyscy wyżej wymienieni. Tak nie jest. Tylko uczniowie tworzą samorząd. Mówimy zatem poprawnie: samorząd uczniowski.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

1.2 Podstawy prawne
Oba nieporozumienia wyjaśnią jednoznacznie artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, którego dwa pierwsze punkty brzmią:
       1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany
           dalej "samorządem".
      2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.
Konstytucja Rzeczypospolitej (art. 16 i 17) przewiduje istnienie samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych oraz możliwości tworzenia przez ustawy innych samorządów. Samorząd uczniowski jest "najmłodszym" samorządem, obejmuje obywateli od 7 roku życia.

  rsg.doc » Regulamin Samorządu Uczniowskiego - Gimnazjum