STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

TERMINARZ ZEBRAŃZ RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Spotkania odbywają się we wtorki

Lp.

Tematyka

Termin

 1.  

Zebranie ogólne z Dyrektorem szkoły– sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2018/2019, programy nauczania, regulaminy obowiązujące w szkole.Spotkanie z p. Małgorzatą Kobryń –przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat "Uzależnienia XXI wieku".

Zebranie z wychowawcami klas.

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
w Bogdańcu

18września 2018r.

 • godz.17.00- ogólne
  w hali sportowej
 • godz.18.00-spotkanie
  z wychowawcami klas gim./SP
 • godz. 18.45 – zebranie Oddziałowych Rad Rodziców
 1.  

Zebranie ogólne z wychowawcami klas

-śródroczne osiągnięcia edukacyjne.

 

Zebranie OddziałowychRad Rodziców - godz. 16.30

08 stycznia 2019r.

 

17.00 17.45 spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych, klas SP
idotychczasowego gimn.

17.4518.30– konsultacje
z nauczycielami w holach szkoły
I segment i II segment budynku

 1.  

Zebrania informacyjne -spotkania
z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 16.30

06.11.2018r.,08.01.2019r., 12.03.2019r.,07.05.2019r.

 

17.00 17.45 spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych, klas SP
idotychczasowego gimn.

17.4518.30– konsultacje
z nauczycielami w holach szkoły
I segment i II segment budynku

 1.  

PIKNIK RODZINNY (Drzwi otwarte szkoły)

01.06.2018r.10.00 –m 14.00 (sobota)

 1.  

Spotkania z wychowawcami

roczne osiągnięcia edukacyjne dziecii młodzieży

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 16.30

04.06.2018r.

17.00 –17.45 spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych, klas SP
i dotychczasowego gimn.

17.45 – 18.30 – konsultacje

z nauczycielami w holach szkoły

I segment i II segment budynku.

 1.  

Spotkania rodziców z dyrekcją, wychowawcami
i nauczycielami poszczególnych przedmiotów

dotychczasowegimnazjum

klasy trzecie

– październik/listopad 2018, styczeń 2019

szkoła podstawowa

klasa ósma

– październik/listopad 2018, styczeń 2019

szkoła podstawowa – organizacja roku szk. 2019/2020

przedszkole i oddział przedszkolny – maj/czerwiec

klasy pierwsze - maj/czerwiec

 1.  

Inne zebrania z rodzicami (np. na wniosek wychowawcy, okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające
z potrzeb dydaktyczno-wychowawczych)

według potrzeb

 

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 spotkania odbywają się we wtorki

Lp.

Tematyka

Termin

 1.  

Zebranie ogólne z Dyrektorem szkoły – sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2017/2018, programy nauczania, regulaminy obowiązujące w szkole. potkanie z emisariuszem - trenerem kompleksowego projektu "Cybernauci" na temat "Bezpieczeństwa w internecie".

Zebranie z wychowawcami klas.

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu

19 września 2017r.

 • godz.17.00- ogólne
  w hali sportowej
 • godz.18.00-spotkanie
  z wychowawcami klas gim./SP
 • godz. 18.45 – zebranie   Oddziałowych Rad Rodziców

2.

Zebranie ogólne z wychowawcami klas

- śródroczne osiągnięcia edukacyjne.

 

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 16.30

 

23 stycznia 2018r.

 

17.00 – SP    17.30–oddziały gimn.

17.30 18.30 – konsultacje
z nauczycielami SP – hala sportowa

18.00 – 19.00 – konsultacje
z nauczycielami gimn.- hala sportowa

3.

Zebrania informacyjne - spotkania
z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 16.30


07.11.2017r., 23.01.2018r., 13.03.2018r., 15.05.2018r., .

 

17.00 – SP    17.30–Gimn.

17.30 18.00 – konsultacje
z nauczycielami SP - - hala sportowa

18.00 – 18.30 – konsultacje
z nauczycielami Gimn.- - hala sportowa

4.

Drzwi otwarte szkoły podstawowej
i gimnazjum- PIKNIK RODZINNY

09.06.2018r. (sobota)

5.

Zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami – roczne osiągnięcia edukacyjne dzieci i młodzieży

05.06.2018r.

17.00 – ogólne w hali sportowej i konsultacje z nauczycielami SP i oddziały gimn.,

18.00 – SP, 18.00 – oddziały gimn.

6.

Spotkania rodziców z dyrekcją, wychowawcami
i nauczycielami poszczególnych przedmiotów

gimnazjum

klasy drugie

 – maj 2018

klasy trzecie

październik 2017, styczeń 2018

szkoła podstawowa – organizacja roku szk. 2018/2019

oddział przedszkolny – maj/czerwiec

klasy pierwsze - maj/czerwiec

7.

Inne zebrania z rodzicami (np. na wniosek wychowawcy, okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające
z potrzeb dydaktyczno-wychowawczych)

według potrzeb