STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org
«   1 2 3 4 5    »

Warsztaty polsko-niemieckie w ramach projektu LEGO

W piątek, 7 października uczniowie z naszej szkoły pod opieką p. Edyty Kiełpińskiej i p. Anny Rutkowskiej-Szabla wyjechali na dwudniowe warsztaty w ramach projektu Lego. 

Wycieczka do Niemiec w ramach projektu LEGO

W dniu 8 września grupa uczniów z Gimnazjum pod opieką p. Małgorzaty Reks, p. Edyty Kiełpińskiej, p. Anny Rutkowskiej-Szabla i p. Tomasza Agnieszczaka wyjechała na wycieczkę do zaprzyjaźnionej szkoły z Neutrebbin. 

Wdrożenie nauczania programowania w edukacji formalnej - innowacja pedagogiczna w naszej szkole.

Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczą w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne. W obu szkołach zaplanowane są działania, wynikające z zapowiadanych przez Ministra Edukacji Narodowej,Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian, dotyczących rozszerzenia podstawy programowej kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym.

Innowacja pedagogiczna, napisana przez: p. Dorotę Fabianowicz, p. A. Rutkowską –Szablę i p. Dariusza Drozda, prowadzona będzie przez jej autorów, podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki, w trzech etapach edukacyjnych:

  * „Mali programiści” (I etap edukacyjny)  w klasie I szkoły podstawowej,

  * „Akademia programistów” (II etap edukacyjny) w klasie IV szkoły podstawowej,

  * „Akademia robotyki” (III etap edukacyjny) w klasach pierwszych gimnazjum.

Zasady i szczegóły realizacji w/w innowacji zostały przedstawione także rodzicom w maju 2016 i we wrześniu 2016 podczas klasowych zebrań z rodzicami.

 Opracowanie: D. Fabianowicz /wicedyrektor/

Wakacyjny wyjazd LEGO Neutrebbin

W dniach 12-15 lipca b.r. grupa uczniów z naszej szkoły została zaproszona na tydzień projektów do szkoły w Neutrebbin.  

Niemiecko-polski Projekt LEGO 2015 Warsztaty w Cedyni

W dniu 21 listopada 2015 roku w ramach trzeciej edycji niemiecko-polskiego Projektu LEGO odbyły się w Gimnazjum w Cedyni warsztaty, których celem było przygotowanie się drużyny złożonej z uczniów ze szkół w Neutrebbin, w Cedyni i w Bogdańcu do konkursu robotyki – First Lego League. Zadaniem uczniów było przeanalizowanie zadań konkursowych, skonstruowanie z klocków Lego robota i napisanie odpowiedniego programu. Konkurs odbędzie się w przyszłym tygodniu we Frankfurcie n/O.

«   1 2 3 4 5    »