STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zatwierdzone przez Radę Rodziców

dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11, 3.11.2017r., 2.05, 4.05.2018r., 1.06.2018r.,
18.04,19.04, 20.04 2018r. - egzamin gimnazjalny

Rekolekcje Wielkopostne – 26-28 lutego 2018r w godz. 8.00-11.00.; potem lekcje odbywają się według planu tygodniowego.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

Szkoła Podstawowa 14.10.2016, 31.10.2016, 02.05.2017,  16.06.2017.

Gimnazjum 14.10.2016, 31.10.2016, 02.05.2017,  16.06.2017., 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017.

 

Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2018/19
 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-2018-2019.html


  krsz.pdf » Kalendarz roku szkolnego- obowiązujący 2014-2015

 uw.pdf » wykaz_uroczystości_2015_2016