STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

08.01. VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc”

VIII KONKURS KOLĘD  I PASTORAŁEK „ NAD ŚWIATEM CICHA NOC "   Bogdaniec, 8 stycznia 2015 r

 

REGULAMIN

PATRONAT HONOROWY:  STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP   WÓJT GMINY BOGDANIEC

ORGANIZATOR:

      - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W BOGDAŃCU I RADA RODZICÓW                                                                                             

      - ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOGDAŃCU

- URZĄD GMINY BOGDANIEC  

      - PARAFIA BOGDANIEC PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA

CEL KONKURSU:

prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych i instrumentalnych,
popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek,
wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.

                                               

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych i instrumentalnych
 w następujących kategoriach wiekowych:

przedszkola i klasy „0”
klasy 1-3 szkoły podstawowe
klasy 4-6 szkoły podstawowe
klasy 1-3 gimnazjum
zespoły instrumentalno-wokalne dowolne formy

Podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę. Każda szkoła, placówka może typować do prezentacji konkursowej  maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. Gimnazjum typuje minimum sześć osób. Każda ze szkół może zgłosić jeden  zespół instrumentalny lub wokalny – maksymalnie 10 uczestników. Organizator ma prawo przyznania „ wildcard” - dzikiej karty .

OCENA:
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kategoriami:

dobór repertuaru,
umiejętności wokalne wykonawców,
interpretacja wykonywanych kolęd i pastorałek,
ogólny wyraz artystyczny;
 

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątki za udział.

Spośród uczestników zostanie wyłoniona nagroda Grand Prix oraz nagroda publiczności.

Nagrodzeni otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Laureaci i wyróżnieni wystąpią w koncercie galowym, który odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Bogdańcu w dniu 18 stycznia 2015r. godz. 13.00

 TERMIN KONKURSU:
08 stycznia 2015 r. – rozpoczynają szkoły podstawowe (soliści i zespoły) godz. 9.30
Konkurs nie dotyczy chórów. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi literami dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia do dnia 15.12.2014 r. na adres

Zespół Szkół w  Bogdańcu
ul. Pocztowa 7
66-450  Bogdaniec
z dopiskiem „ Kolędy 2015r.”lub

e-mail: bibliotekabogdaniec@poczta.onet.pl

             zsz@bogdaniec.edu.pl  lub

Fax: 095-7510-041

Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną, fax., e-mail, wymagają telefonicznego potwierdzenia.
Bliższych informacji udziela:

Marta Bazylewicz-Andruszko  tel. 95-7510-041

                    Hubert Zbiorczyk tel. 502 63 73 62

Organizatorzy dopuszczają podkłady zarejestrowane tylko na płytach CD (audio)  lub własny instrument jako akompaniament. Nie ma możliwości dopuszczenia podkładów w formacie mp3. Szczegółowy plan przesłuchań ustala Organizator.
Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.                               

 Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie.

                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

  kz2015.doc » Karta zgłoszenia_2015