STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

„NAD ŚWIATEM CICHA NOC" IX KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

11 stycznia 2016 r. o godz. 9.30 rozpoczynają przedszkola, szkoły podstawowe (soliści i zespoły), gimnazjum.
Konkurs nie dotyczy chórów.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi literami dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia do dnia 05.01.2016 r. na adres Zespół Szkół w  Bogdańcu ul. Pocztowa 7  66-450 Bogdaniec z dopiskiem „ Kolędy 2015r.”lub : e-mail: bibliotekabogdaniec@poczta.onet.pl, zsz@bogdaniec.edu.pl  lub fax: 095-7510-041.
Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną, faxem, e-mail, wymagają telefonicznego potwierdzenia.
Bliższych informacji udziela: Marta Bazylewicz-Andruszko  tel. 95-7510-041   Hubert Zbiorczyk tel. 502 63 73 62. rkkp.doc » IX Konkurs Kolęd i Pastorałek -Regulamin 2016

 zk2015.doc » karta zgłoszenia 2015