STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Regulamin VII Konkursu Kolęd i Pastorałek „ Nad światem cicha noc "

 1. ORGANIZATOR:
  - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W BOGDAŃCU I RADA RODZICÓW
  - ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOGDAŃCU
  - URZĄD GMINY BOGDANIEC
  - PARAFIA BOGDANIEC PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA

   
 2. CEL KONKURSU:
  • prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych i instrumentalnych,
  • popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek,
  • wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.
 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
  Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych i instrumentalnych
  w następujących kategoriach wiekowych:
  • przedszkola i klasy „0”
  • klasy 1-3 szkoły podstawowe
  • klasy 4-6 szkoły podstawowe
  • klasy 1-3 gimnazjum
  • zespoły instrumentalno-wokalne dowolne formy

Podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę. Każda szkoła, placówka może typować do prezentacji konkursowej dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej. Gimnazjum typuje minimum sześć osób. Każda ze szkół może zgłosić jeden  zespół instrumentalny lub wokalny (maksymalnie 10 osób w zespole).  Organizator ma prawo zgłoszenia dowolnej liczby uczestników
z Zespołu Szkół w Bogdańcu.

 1. OCENA:
  Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kategoriami:
  • dobór repertuaru,
  • umiejętności wokalne wykonawców,
  • interpretacja wykonywanych kolęd i pastorałek,
  • ogólny wyraz artystyczny;
    
 2. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymają za udział dyplomy i pamiątki.

Spośród uczestników zostanie wyłoniona nagroda Grand Prix.

Nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe.

Laureaci i wyróżnieni wystąpią w koncercie galowym, który odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Bogdańcu w dniu 12 stycznia 2014r. o godz. 13.00.

 TERMIN KONKURSU:
09 stycznia 2014 r. godz. 9.30 – rozpoczynają szkoły podstawowe (soliści i zespoły).
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi literami dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia do dnia 16.12.2013 r. na adres:

Zespół Szkół w  BOGDAŃCU
ul. Pocztowa 7
66-450  Bogdaniec
 

lub e-mail: bibliotekabogdaniec@poczta.onet.pl
lub  zsz@bogdaniec.edu.pl 
lub Fax: 095-7510-041

Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną, fax., e-mail, wymagają telefonicznego potwierdzenia.
Bliższych informacji udziela:

Marta Bazylewicz-Andruszko  tel. 95-7510-041

                Hubert Zbiorczyk TEL 502 63 73 62

Organizatorzy dopuszczają podkłady zarejestrowane tylko na płytach CD (audio)  lub własny instrument jako akompaniament. Nie ma możliwości dopuszczenia podkładów w formacie mp3. Szczegółowy plan przesłuchań ustala Organizator.
Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.                              

 Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie.

                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ORGANIZATORZY