STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Usłyszcie melodię mej duszy

Dnia 7 marca 2008 r. odbyło się uroczyste podsumowanie, na którym zaprezentowano efekty wszystkich działań związanych z projektem. Oglądaliśmy pokaz gry na instrumentach perkusyjnych, musical w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz mini koncert fortepianowy. Można było oglądać wystawy przedstawiające pracę uczestników i realizatorów projektu. Przez cały okres trwania projektu uczniowie pozyskiwali nową wiedzę i umiejętności poprzez taniec, muzykę, dzieła ceramiczne. Rozwijali swoje zainteresowania sztuką i kulturą. Wszystkie działania skierowane do uczniów pobudzały w nich chęć do nauki i poszerzały horyzonty edukacyjne. Uczniowie rozwijali swoje pasje poprzez uczestnictwo w warsztatach literackich, filmowych, fotograficznych, ceramicznych, teatralnych, informatycznych oraz muzyczno-rytmicznych. Organizowane były spotkania z osobami reprezentującymi różne profesje , m.in.: artystami – malarzami, animatorami teatralnymi, dziennikarzami, ilustratorami książek, literatami, aktorami, muzykami, informatykami. Daliśmy możliwość rodzicom i ich dzieciom skorzystania z fachowej pomocy psychologa, logopedy, audiologa i okulisty. We wszystkich działaniach wspierali nas rodzice, którzy uczestniczyli w powyższych formach działalności.

Trwałym efektem dziesięciomiesięcznej pracy dzieci, młodzieży i dorosłych jest tomik literacki „Melodia dusz naszych” zawierający utwory literackie i prozatorskie dzieci i ich krewnych. Wydany został też album i film pt. „Gmina widziana oczami dzieci”, ukazujący miejsca naszej gminy szczególnie bliskie sercu młodego pokolenia. W szkole powstała Pracownia Edukacji Twórczej wyposażona w urządzenia niezbędne do wyrobu dzieł ceramicznych.