STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Projekt edukacyjny w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bogdańcu

W oddziale przedszkolnym, w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bogdańcu, przy współpracy nauczycieli oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Bogdaniec i nauczycieli akademickich z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, realizowany jest projekt edukacyjny pod nazwą

„Metoda pojęć językowych jako klucz do podniesienia skuteczności nauki czytania i liczenia – metoda Edwarda Gilliana

Zespół szkoleniowy w składzie: p. Edward Gillian, p. Bożena Franków-Czerwonko, p. Bogna Ferensztajn, p. Urszula Paradowska, uczestniczy we wdrażaniu metody lepszego przygotowania dzieci do nauki czytania i liczenia.

Odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie nauczyciele rożnych przedmiotów, zatrudnieni w oddziałach przedszkolnych, poprzez proponowane działania, mają zapewnić dodatkowe wsparcie podczas realizacji obowiązującego programu wychowania przedszkolnego. Podejmowane zadania mają przynieść systemową zmianę w efektach kształcenia na późniejszych etapach edukacyjnych.

Autor: Dorota Fabianowicz