STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Misją naszej szkoły jest:

Celem działalności Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata, utrzymując aktywny i zdrowy tryb życia.
Kompleksowe i różnorodne działania integrujące środowisko nauczycieli-uczniów-rodziców wpłyną na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Natomiast wypełnianie zadań profilaktyczno-wychowawczych ukształtuje wartości istotne w życiu każdego człowieka: szacunek, uczciwość, zrozumienie, empatia, asertywność, poczucie własnej godności i tolerancja.
W procesie wychowania odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.