STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej
«   1 2    »

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

PODRĘCZNIKI I MATARIAŁY ĆWICZENIOWE 2018/2019 zpsp.docx » Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

 zpsp1.pdf » Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

Dyżur wakacyjny przedszkola w miesiącu lipcu

W miesiącu lipcu 2018r. przedszkole w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu pełni dyżur.

Informacje oraz wnioski dostępne  w sekretariacie szkoły podstawowej.

Konferencja nauczycieli z Polski i Niemiec

Dnia 17.12.2016r. w Zespole Szkół w Bogdańcu zostało podpisane porozumienie o wieloletniej współpracy polsko- niemieckiej przez: Dyrektora Urzędu Barnim-Oderbruch pana Karstena Birkholza, Burmistrza Cedyni panią Gabrielę Kotowicz oraz Wójta Gminy Bogdaniec panią Krystynę Pławską.

W ramach wspólnie zaplanowanych działań transgranicznych, dnia 20.03.2017r., nauczyciele Zespołu Szkół w Bogdańcu Szkoły Podstawowej/Gimnazjum im. H. Sienkiewicza uczestniczyli w spotkaniu z beneficjentami w Niemczech.

Projekt: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZAJĘCIACH

 

„Dzień bez Przemocy”

Dnia 1 czerwca 2016r. odbył się w Zespole Szkół w Bogdańcu „Dzień bez Przemocy”. Zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, każda klasa przygotowała się do tego dnia, wykonując plakat dotyczący przemocy.

Termin rekolekcji 2015/2016

W br. szkolnym rekolekcje odbędą się w dniach 27-28-29 kwietnia 2016r. Dokładny harmonogram zostanie podany w późniejszym czasie.

„AKTYWNIE I BEZPIECZNIE W CZASIE ZIMY” WYPOCZYNEK ZIMOWY 2016r. ZS2016.pdf » Szczegółowy harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH PRZEZNACZONYCH NA SKLEPIKI W ZESPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

Bogdaniec, 10.08.2015r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu ogłasza zapytanie ofertowe

na dzierżawę pomieszczeń na sklepiki szkolne: zos.pdf » Zapytanie ofertowe w sprawie dzierżawy pomieszczeń ZS w Bogdańcu na sklepiki szkolne

Informacja o opiece w szkole w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu informuje, że w okresie zimowej przerwy świątecznej, w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj.: 22.12.2014r., 23.12.2014r., 29.12.2014r, 30.12.2014r., 31.12.2014r. oraz w dniach:  02.01.2015r., 05.01.2015r. w szkole, w godz. 8.00-16.00,  będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (gabinet: świetlica szkoły podstawowej).

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Regulamin dowozu i odwozu uczniów Zespół Szkół Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

«   1 2    »