STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

1.Zorganizowaniem dowozów uczniów na zajęcia edukacyjne (obowiązkowe i niektóre pozalekcyjne) do Zespołu Szkół w Bogdańcu zajmuje się Urząd Gminy w Bogdańcu.
2.Dyrektor nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie zapewnia opieki podczas dojazdu uczniów do szkoły. Opiekę zabezpiecza organ prowadzący szkołę.
3.Opiekun dowozu czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w drodze do i ze szkoły oraz w trakcie przejścia dzieci i młodzieży z autobusu na teren szkoły.
4. Opiekun podczas każdego kursu sprawdza obecność uczniów dojeżdżających danym autobusem.
5. Opiekun szkolnego autobusu odpowiada za dowożenie uczniów na teren szkoły.
6. Opiekunowie szkolnego autobusu informują szkołę o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w autobusie.
7.Na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów dyrekcja/nauczyciele reagują zgodnie z regulaminami obowiązującymi w szkole.
8.Rodzice uczniów/uczniowie dojeżdżający są informowani o harmonogramie dowozów i ewentualnych zmianach kursów autobusu szkolnego.
9.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do przystanku autobusowego i podczas powrotu z miejsca dowozu do domu.
10.Rodzice zapewniają opiekę oraz finansują dowóz na zajęcia do szkoły swojego dziecka spóźnionego na autobus szkolny.
11.Podczas jazdy uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę poprzez następujące działania:

- wchodząc do gimbusa, plecaki trzymają w rękach przed sobą,

- wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo,

- nie wstają z miejsc podczas jazdy,

- nie jedzą, nie piją, nie żują gumy,

- nie korzystają z telefonów komórkowych (tylko w wyjątkowych sytuacjach)- zabronione jest filmowanie/nagrywanie i wykonywanie zdjęć,

- wstają z miejsc dopiero po zatrzymaniu się autobusu,

- kulturalnie zachowują się wobec współpasażerów, opiekunów i kierowcy.

Podczas jazdy uczniowie wypełniają wszystkie polecenia opiekuna dowozu.

 

 

                               Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora , 5 września 2014r.

Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Reks