STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE- GRUPA PRZEDSZKOLNA i 6-latki -15.06.2020-19.06.2020

Drodzy rodzice ćwiczenia możecie stosować naprzemiennie. 

Kolejność dowolna.

 1. ZABAWY RUCHOWE:  

Zapraszam chętnie do skorzystania z poniżej strony znajdą państwo na niej mnóstwo ciekawych ćwiczeń dla swojego dziecka:

http://dziubdziak.pl/zabawy-ruchowe-dla-dzieci-gimnastyka-dla-przedszkolaka/

http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/

 

 1. USPRAWNIENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ ZESTAW ĆWICZEŃ I ZABAW PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH (3 - 5 LETNICH)

I Kształcenie wrażliwości słuchowej i różnicowanie dźwięków z otoczenia

 

 • Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów, dźwięków powstałych przy pracy różnych maszyn, dźwięków charakterystycznych dla różnych przedmiotów). Zamknij oczy i powiedz co słyszysz? (np. szelest papieru, brzęk kluczy, przelewanie wody itp.)

 

 • Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody (zwierząt, ptaków, zjawisk atmosferycznych) w naturalnym środowisku lub z taśmy magnetofonowej.
 • Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez różne instrumenty perkusyjne i inne) pomoce: taśma magnetofonowa, obrazki instrumentów.
   
 • Rozpoznawanie osób po głosie (np. mamy, taty, babci itp.)

 

II Ćwiczenia rytmiczne

 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu melodii piosenek po zaśpiewanym fragmencie (lub z kasety) i wyklaskaniu rytmów piosenek.
 • Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie poprzez wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie itp.

 

 • Odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych poprzez układanie klocków, rysowanie kropek. Rodzic wystukuje rytm, dziecko układa np. klocki,
  z uwzględnieniem ilości uderzeń i odległości czasowych między nimi (5 latki).

 

 • Odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych – na podstawie układu np. klocków, dziecko wystukuje lub wyklaskuje rytm (5 latki).

 

 • Rozpoznawanie układów przestrzennych lub rytmicznych, zgadywanie, który spośród kilku układów na planszy został wystukany lub który spośród kilku wystukanych odpowiada na planszy (lub z klocków).

 

III Różnicowanie dźwięków mowy

 • Ćwiczenia rytmiczne – wypowiadanie rytmiczne treści krótkich wierszyków np. z wyklaskiwaniem.
 • Łączenie sylab w proste wyrazy (5 latki). Jakie słowo słyszysz: wo - da, O - la, ma -ma.
 • Zabawa w kończenie słów np. lo -, dziecko kończy wymawiając –dy (lody), bu (ty), sa (mochód), itp.

 

 • Wymyśl rymujące się wyrazy (5 latki), np. słoń – koń, miasto – ciasto, wanna – panna itp.

 

 • Posłuchaj wesołych rymowanek. Uzupełnij brakujące rymy (5 latki).

Lata mucha koło ... (ucha)

Lata osa koło ... (nosa)

Mały kotek wszedł na ... (płotek)

Dla ochłody zjadam ... (lody)

 

 • Powtarzanie ciągów słownych np. pór roku (wiosna, lato, jesień, zima), dni tygodnia, nazw pewnych zbiorów przedmiotów ( np. czapka, szalik, buty, łyżka, nóż, widelec) powtarzanie cyfr.

 

 • Nauka na pamięć wierszy, piosenek i rymowanek.
 • Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się na daną głoskę (5 latki), np.

- Wyszukaj jak najwięcej obrazków zaczynających się na głoskę „t”.

- Rozejrzyj się wokół siebie i powiedz kilka nazw przedmiotów zaczynających się na głoskę „k” itp.

 

 • Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach (nazwach obrazków) – (5 latki) np. Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu kot, but, las, oko, ucho itp. (wyrazy proste i krótkie).
 • Różnicowanie słów podobnie brzmiących (5 latki). Dziecko pokazuje obrazek po usłyszeniu jego nazwy, np. domek – Tomek, pokaż gdzie jest domek? półka – bułka Pokaż, gdzie jest półka? Inne pary wyrazów: czapka – żabka, piórko – biurko, kury –góry, koza – kosa, budzik – bucik, tacka – taczka, kot – koc, nos – noc, kura – kula, murek – nurek, pies – piec, łyżka – łóżka, leki – loki, teczka – beczka, fale – szale, nosze – noże.

 

ZESTAW ĆWICZEŃ I ZABAW PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI 6 - 7 LETNICH

Dla dzieci 6, 7 letnich, oprócz ćwiczeń kształcących wrażliwość słuchową, ćwiczeń rytmicznych oraz prostych ćwiczeń w różnicowaniu dźwięków mowy (wymienionych wyżej), konieczne są ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej. Mają one podstawowe znaczenie w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Ćwiczenia te najlepiej jest prowadzić na materiale konkretno – werbalnym (obrazek lub przedmiot + nazwa – wyraz).

Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej:

1.Różnicowanie słów o podobnym brzmieniu – dziecko wskazuje obrazki
po usłyszeniu nazw

2.Różnicowanie takich samych sylab w szeregu różnych lub o podobnym brzmieniu np. pa, ga, da – dziecko sygnalizuje klaśnięciem moment usłyszenia żądanej sylaby pa, ga, pa, da, ga, pa, da.

3.Powtarzanie par słów opozycyjnych typu: bary –pary, bąk – pąk, dam – tam, gapa –kapa, fala –Wala, sen – sień, żal – szal, bal – pal, data – tata.

4.Rozpoznawanie określonego wyrazu w szeregu wyrazów o podobnym brzmieniu. Gdy dziecko usłyszy wyraz podany przez rodzica, np. klaśnie w ręce. nos, los, kos, nos, sos, włos, odgłos, nos.

5.Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy. Dziecko układa zdanie do obrazka. Liczy ile jest w nim wyrazów, jaki wyraz jest pierwszy, jaki jest ostatni. Układ wyrazów w zdaniu może być przedstawiony np. na klockach. Dziecko może ciąć pasek papieru na tyle części ile jest wyrazów w zdaniu.

6.Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach. Wypowiadamy krótkie zdanie np. Chłopiec czyta. Prosimy, aby dziecko zdanie rozwinęło. Za każdym razem układamy szeregi klocków w różnych kolorach jeden po drugim i porównujemy ich ilość.

7.Dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie ilości sylab z równoczesnym wystukiwaniem rytmu wymawianych sylab.

8.Tworzenie wyrazów zaczynających się na określoną sylabę: wo – woda, bu – buty, sa – sanki.

9. Wyodrębnianie sylab na początku, na końcu oraz w środku słowa.

10. Dopowiadanie sylab jako uzupełnienie wyrazów. Podajemy pierwszą sylabę, np. ko i eksponujemy obrazek (kotek), dziecko dopowiada brakującą część wyrazu.

 

 1. USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ:

Jest wiele sposobów, które poprzez zabawę pozwalają doskonalić percepcję wzrokową.

Oto kilka przykładów:

 

 • składanie pociętych obrazków (od prostych dwuczęściowych, do skomplikowanych puzzli z ulubionymi bohaterami z bajek);
 • dopasowywanie części obrazków do całości;
 • wyodrębnianie różnic między obrazkami;
 • wyszukiwanie szczegółów na ilustracjach;
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach;
 • dobieranie parami takich samych obrazków;
 • składanie pociętych z papieru figur;
 • odwzorowywanie figur z klocków i patyczków;
 • różnicowanie przecinających się figur;
 • odtwarzanie z pamięci układów elementów, sekwencji (obrazków, znaków graficznych, figur geometrycznych itp.);
 • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów („co się zmieniło?”);
 • uzupełnianie niedokończonych rysunków i figur geometrycznych (dorysowywanie brakujących elementów);
 • odtwarzanie układu klocków wg wzoru;
 • domina obrazkowe;
 • puzzle, układanki, mozaiki;
 • zabawy naśladowcze np. Ojciec Wergiliusz;
 • wyodrębnianie figur na obrazkach (ile na obrazku jest trójkątów, kwadratów, kół itp.)

 

 1. ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE:

Propozycje ćwiczeń grafomotorycznych:

• budowanie z klocków,

• układanie puzzli,

• przypinanie klamerek,

• nawlekanie koralików,

• nawijanie sznurka,

• przewlekanie sznurowadeł,

• zabawy plasteliną, ciastoliną, modeliną itp.

• malowanie farbami,

• rysowanie różnorodnymi przyborami plastycznymi (kredką, węglem, ołówkiem),

• rysowanie szlaczków,

• rysowanie po śladach,

• łączenie kropek,

• obrysowywanie przedmiotów,

• odwzorowywanie rysunków zgodnie ze wzorem,

• kolorowanie rysunków,

• wycinanie nożyczkami,

• origami – sztuka składania papieru,

• gra w ringo, bierki, pchełki, dwa ognie,

• rzucanie i łapanie piłki,

• toczenie piłki do celu,

• przerzucanie woreczka z lewej do prawej ręki,

• rzucanie do celu,

• ćwiczenia ruchowe (krążenia ramion, naśladowanie lotu ptaków, wykonywanie ruchów ramionami jak przy pływaniu, krążenie i wymachy dłoni, spacer palcami po stole, naśladowanie gry na pianinie).

 

pedagog szkolny: Krzysztof Sochacki