STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Zjazd Absolwentów.

„Sławić wszystko, co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”. „Tylko przez naukę i oświatę stać się możemy: silnym, prawym, rozumnie miłującym Ojczyznę narodem”.

 

Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się od mszy świętej w kościele, po której wszyscy uczestnicy przemaszerowali na dziedziniec Zespołu Szkół w Bogdańcu, aby uczestniczyć w poświęceniu przez ks. Proboszcza Gabriela Stożka tablic pamiątkowych oraz ich odsłonięciu przez Pana Juliusza Sienkiewicza - wnuka naszego patrona. Odsłonięcie odbyło się przy asyście Wicewojewody Lubuskiego Pan Roberta Palucha, Starosty Powiatu Gorzowskiego Pani Małgorzaty Domagały, Wójta Gminy Bogdaniec Pani Krystyny Pławskiej oraz Dyrektora ZS w Bogdańcu Pani Małgorzaty Reks.  Michał Wlaźlak (z-ca Dyrektora ds Gimnazjum)

Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Zebrani przeszli na halę sportową, aby zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkolnym uczestniczyć w przekazaniu nowych, pięknych sztandarów.(...) Michał Wlaźlak (z-ca Dyrektora ds Gimnazjum), Izabela Jagieło (nauczyciel)

Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Zjazd Absolwentów.

Po części oficjalnej przyszedł czas na popołudniowy koncert uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół w Bogdańcu. Profesjonalne podejście wokalistów oraz bardzo wysoki poziom artystyczny stworzyły niezapomniane widowisko, które wszystkim uczestnikom na długo zapadnie w pamięci.(...) Michał Wlaźlak (z-ca Dyrektora ds Gimnazjum), Izabela Jagieło (nauczyciel)

"Konkurs literacki w gimnazjum rozstrzygnięty"

Jury w składzie: Mirosława Jach, Teresa Krycka, Marek Sokół po przeczytaniu i ocenie przedłożonych prac postanowiło przyznać nagrody:

I miejsce – Natalia Pulkowska

II miejsce – Mateusz Zalewski

III miejsce  - Mateusz Cyganiak

Wyróżnienie – Weronika Arkit

Wyróżnienie – Emilia Głębocka

Gratulujemy.   Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Przygotowania do uroczystości nadania imienia Henryka Sienkiewicza Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu

Od września 2014 roku uczniowie gimnazjum w Bogdańcu podjęli działania mające na celu przygotowanie społeczności uczniowskiej do uroczystości nadania naszej szkole imienia Henryka Sienkiewicza. W związku z tym na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, zajęciach artystycznych oraz pozalekcyjnych uczniom przybliżona została sylwetka Noblisty. Efekty podjętych działań prezentowane były w gabinetach lekcyjnych i na korytarzach w formie gazetek ściennych, a także prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez uczniów.

KONKURS LITERACKI POŚWIĘCONY ŻYCIU I TÓWRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

Od września 2014 roku uczniowie gimnazjum w Bogdańcu podjęli działania mające na celu przygotowanie społeczności uczniowskiej do uroczystości nadania naszej szkole imienia Henryka Sienkiewicza. W związku z tym na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, zajęciach artystycznych oraz pozalekcyjnych uczniom przybliżona została sylwetka Noblisty. Efekty podjętych działań prezentowane były w gabinetach lekcyjnych i na korytarzach w formie gazetek ściennych, a także prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez uczniów.

Podczas obchodów Dnia Unii Europejskiej ogłoszony został  konkurs literacki poświęcony życiu i twórczości naszego przyszłego patrona. Do polonistów już dostarczone zostały  pierwsze prace konkursowe, ale przypominamy, że termin  ich składania upływa 3 czerwca 2015 roku. Poniżej zamieszczamy regulamin.

                                     

Nadanie imienia szkole- działania w szkole podstawowej

.

W ramach przygotowań do nadania imienia Szkole Podstawowej w Bogdańcu przeprowadzono szereg działań. Celem podejmowanych aktywności było zapoznanie uczniów z postacią Henryka Sienkiewicza, przybliżenie jego życia i twórczości oraz jego zasług dla podtrzymania polskości naszego narodu pod zaborami. Sam pisarz tworzył przecież „ku pokrzepieniu serc”, przypominając dzieje z naszej historii, kiedy byliśmy narodem walecznym i wspólnie, jednocząc siły, toczyliśmy bitwy o wolność Polski. Miało to szczególne znaczenie, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, a zaborcy usiłowali zniszczyć również nadzieję na odzyskanie wolności i niepodległości. Miedzy innymi dzięki naszemu przyszłemu patronowi nie udało im się to i dziś po wielu stoczonych bitwach żyjemy w wolnej Polsce.

 

W roku szkolnym 2013/2014 w wyniku głosowania uczniów, rodziców i nauczycieli, dokonano wyboru imienia patrona naszej szkoły. Aby godnie przygotować się do uroczystości nadania naszej szkole im. Henryka Sienkiewicza przeprowadzono wiele konkursów związanych z postacią naszego przyszłego patrona.

Ogłosiliśmy konkurs na motto naszej szkoły- słowa, które wypowiedział pisarz.
W głosowaniu wzięło udział 240 uczniów z klas I-VI szkoły podstawowej, ich rodziców
i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Zakwalifikowano 4 aforyzmy, które otrzymały przedstawione niżej wyniki:

Lp.

Aforyzm

Ilość otrzymanych głosów

1

Kochać nie jest dość, trzeba umieć kochać i trzeba umieć nauczyć miłości.

 

72

2

Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.

31

3

Słowa nie powinny być większe do czynów.

 

69

4

Twój bystry umysł potrafi prawdę rozpoznać, a gdy ją poznasz, to ją pokochasz…

 

68

 

Wybrany cytat „Kochać nie jest dość, trzeba umieć kochać i trzeba umieć nauczyć miłości” będzie zaprezentowany na tablicy upamiętniającej naszego patrona Henryka Sienkiewicza. Tablica ta zamieszczona zostanie w holu naszej szkoły.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie apelu dotyczącego postaci Henryka Sienkiewicza.

Wychowawcy klas przygotowali na to spotkanie swoich uczniów, wykonując wraz z nimi:wizerunek postaci pisarza i plakaty dotyczące życia i twórczości „Litwosa”. Podczas apelu każda klasa zaprezentowała swoje dzieło.

W ramach podsumowania spotkania przedstawiono prezentację multimedialną o życiu i twórczości naszego przyszłego patrona.

Po wspólnym spotkaniu wykonano kącik patrona – gazetkę ścienną w holu szkoły podstawowej.

 

 

 

W holu szkoły zorganizowano także wystawę tematyczną o patronie.

"Szlakiem Sienkiewiczowskim" podążali uczestnicy konkursu literackiego, którego celem było wykonanie albumu, przedstawiającego wartości, jakie dostrzegamy w utworach Sienkiewicza.

Ogłoszony został także konkurs na logo szkoły. Przygotowujemy projekt sztandaru i zapytanie ofertowe dotyczące jego wykonania.

 

 

 

Planowana uroczystość ma odbyć się w październiku 2015r. Obecnie zbieramy fundusze na sztandar szkoły. Koszt przedsięwzięcia to około 5.000 zł. Chętnych ofiarodawców prosimy o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu
ul. Pocztowa 7
66-450 Bogdaniec

Numer rachunku 66 8355 0009 0015 8235 2000 0001

W tytule prosimy podać "Sztandar szkoły podstawowej"

                                                                                                   Opracowanie: K. Buchla, D. Fabianowicz

Fotorelacja z działań podjętych w szkole podstawowej i gimnazjum

2014/15