STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Zjazd Absolwentów.

„Sławić wszystko, co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”
„Tylko przez naukę i oświatę stać się możemy: silnym, prawym, rozumnie miłującym Ojczyznę narodem”


 6 maja 2016 to data niezwykle ważna w historii Zespołu Szkół w Bogdańcu z wielu względów. Tego dnia dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice przeżywali swoje święto, do którego przygotowania rozpoczęły się już na początku roku szkolnego 2015/2016. Uroczystości związane z nadaniem imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Bogdańcu zgromadziły wielu znamienitych gości oraz sympatyków naszej szkoły. W tym dniu obchodziliśmy także 70-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Bogdańcu oraz 17-lecie Gimnazjum.
 Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się od mszy świętej w kościele, po której wszyscy uczestnicy przemaszerowali na dziedziniec Zespołu Szkół w Bogdańcu, aby uczestniczyć w poświęceniu przez ks. Proboszcza Gabriela Stożka tablic pamiątkowych oraz ich odsłonięciu przez Pana Juliusza Sienkiewicza - wnuka naszego patrona. Odsłonięcie odbyło się przy asyście Wicewojewody Lubuskiego Pan Roberta Palucha, Starosty Powiatu Gorzowskiego Pani Małgorzaty Domagały, Wójta Gminy Bogdaniec Pani Krystyny Pławskiej oraz Dyrektora ZS w Bogdańcu Pani Małgorzaty Reks. Następnie zebrani przeszli na halę sportową, aby zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkolnym uczestniczyć w przekazaniu nowych, pięknych sztandarów.
 Dzień 6 maja, nadal tak żywy w sercach, już na stałe wpisał się na karty historii naszej szkoły, wzbogacając jej tradycję. Sztandary szkoły podstawowej i gimnazjum już zawsze będą uczestniczyły w ważnych dla Zespołu Szkół w Bogdańcu uroczystościach. Dla społeczności szkolnej są symbolem Polski i przynależności narodowej, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Od tego dnia, pamiętając o ich wymowie, każdy uczeń Zespołu szkół w Bogdańcu będzie okazywał sztandarom cześć i godnie im służył.

 Uroczysty apel prowadzony przez Wicedyrektor Panią Dorotę Fabianowicz i Pana Remigiusza Wojczala związany z przekazaniem sztandarów oraz nadaniem imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum zakończyły przemówienia zaproszonych gości, wśród których obecny był również wnuk patrona - Pan Juliusz Sienkiewicz. Po części oficjalnej przyszedł czas na popołudniowy koncert uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół w Bogdańcu. Konferansjerami byli Dyrektor Pani Małgorzata Reks i Pan Marek Sokół. Profesjonalne podejście wokalistów oraz bardzo wysoki poziom artystyczny stworzyły niezapomniane widowisko, które wszystkim uczestnikom na długo zapadnie w pamięci. 
 Bardzo dziękujemy za uczestnictwo, wsparcie oraz ciepłe słowa wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie: Pani Elżbiecie Rafalskiej - Minister Pracy oraz Polityki Społecznej, Panu Robertowi Paluchowi – Wicewojewodzie Lubuskiemu, Pani Ewie Rawie – Lubuskiemu  Kuratorowi Oświaty, Pani Małgorzacie Domagale – Staroście Powiatu Gorzowskiego, Panu Marcinowi Cyganiak – Wicestaroście Powiatu Gorzowskiego, Pani Krystynie Pławskie - Wójtowi Gminy Bogdaniec, Pan Juliuszowi Sienkiewiczowi - wnukowi Henryka Sienkiewicza, Pani Annie Surzyńskiej-Błaszak - Kierownikowi Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.

 Dyrekcja serdecznie dziękuje za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w uroczystości związane z nadaniem imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej i Gimnazjum wszystkim nauczycielom placówki, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom i ich rodzicom.

Michał Wlaźlak (z-ca Dyrektora ds Gimnazjum), Izabela Jagieło (nauczyciel)