STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

 

Nazwisko
i imię

Rodzaj wykonywanej pracy 

Reks Małgorzata

Dyrektor 
Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Fabianowicz Dorota

Wicedyrektor
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki/zajęć komputerowych, kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej i doradztwo psychospołeczne, terapeuta pedagogiczny 

Michał Wlaźlak

Wicedyrektor 
Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Agnieszczak Tomasz

Nauczyciel religii

Andersz-Wlaźlak Aleksandra

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, gimnastzka korekcyjna

Andruszko - Bazylewicz Marta 

Bibliotekarz, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzież oraz osobami dorosłymi  
z niepełnosprawnością intelektualną

Banaszak -Rycharska Justyna

Terapeuta pedagogiczny

Buchla Katarzyna

Pedagog, doradca zawodowy, psycholog

Bucholska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

Deptuła Anna

Edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny

Drozd Dariusz

Nauczyciel informatyki/zajęć komputerowych, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Drzewiecka Anna

Nauczyciel fizyki, chemii

Gradowska Barbara

Wychowanie przedszkolne

Jacewicz Małgorzata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, neurologopeda

Jach Mirosława

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Jagieło Izabela 

Nauczyciel języka polskiego,  historii, logopeda, terapeuta pedagogiczny

Jessa Iwona

Nauczyciel języka angielskiego

Kasprzak Krystyna

Wychowanie przedszkolne

Kiełpińska Edyta

Nauczyciel języka niemieckiego

Kozłowska Grażyna

Nauczyciel geografii, biologii, przyrody

Krycka Teresa

Nauczyciel języka polskiego

Kuhnert Roman

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Lesiuk Teresa

Wychowanie przedszkolne

Lipińska Aneta

Nauczyciel języka angielskiego

Rutkowska-Szabla Anna

Nauczyciel matematyki

Maciąg- Mazur Karolina

Wychowawca świetlicy 

Majchrzak Joanna

Nauczyciel matematyki,  kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Mazurczak Janusz

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, informatyki,/zajęć komputerowych

Moleda Anna 

Nauczyciel języka niemieckiego

Olejniczak Aleksandra

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Pawęska Joanna 

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, gimnastyki korekcyjnej, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
z niepełnosprawnością intelektualną

Serpina Grażyna

Pedagog

Sobolewska Jadwiga

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego, bibliotekoznawstwo
z informacja naukową i edukacja medialną

Sokół Marek

Nauczyciel języka polskiego, edukacji dla bezpieczeństwa

Szachowa Katarzyna

Wychowawca świetlicy, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciel przyrody i biologii

Tyborska Barbara

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Westfahl Anna

Nauczyciel plastyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć artystycznych

Wiącek Monika

Nauczyciel religii, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Wojczal Remigiusz

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zbiorczyk Hubert

Nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

Lewndowska Kamila

Sekretarka

Olejnik Magdalena

Sekretarz 

Cieślak Małgorzata

Pracownik obsługi

Fiącek Andrzej

Pracownik obsługi, konserwator

Adamek Przemysław

Pracownik obsługi, konserwator

Głowińska Iwona

Pracownik obsługi

Kulesza Jadwiga

Pracownik obsługi

Madzelan Elzbieta

Pracownik obsługi

Piasecka Danuta

Pracownik obsługi

Domańska Marlena

Pomoc nauczyciela

Nowak Jolanta

Pomoc nauczyciela