STRONA GŁÓWNA
  • witajcie uczniowie
  • szkoła z klasą
  • PROJEKT 2016/2017
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

 

Nazwisko
i imię

Rodzaj wykonywanej pracy 

Reks Małgorzata

Dyrektor 
Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Fabianowicz Dorota

Wicedyrektor
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki/zajęć komputerowych, kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej i doradztwo psychospołeczne, terapeuta pedagogiczny 

Michał Wlaźlak

Wicedyrektor 
Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Agnieszczak Tomasz

Nauczyciel religii

Andersz-Wlaźlak Aleksandra

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, gimnastzka korekcyjna

Andruszko - Bazylewicz Marta 

Bibliotekarz, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzież oraz osobami dorosłymi  
z niepełnosprawnością intelektualną

Buchla Katarzyna

Pedagog, doradca zawodowy, psycholog

Bucholska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

Czerwczak Mateusz

Psycholog

Deptuła Anna

Edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny

Drozd Dariusz

Nauczyciel informatyki/zajęć komputerowych, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Drzewiecka Anna

Nauczyciel fizyki, chemii i informatyki

Dybza Anna

Nauczyciel matematyki, przyrody

Jacewicz Małgorzata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, neurologopeda

Jach Mirosława

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Jagieło Izabela 

Nauczyciel języka polskiego,  historii, logopeda, terapeuta pedagogiczny

Jessa Iwona

Nauczyciel języka angielskiego

Kasprzak Krystyna

Wychowanie przedszkolne

Kiełpińska Edyta

Nauczyciel języka niemieckiego

Kozłowska Grażyna

Nauczyciel geografii, biologii, przyrody

Krycka Teresa

Nauczyciel języka polskiego

Kuhnert Roman

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Lipińska Aneta

Nauczyciel języka angielskiego

Rutkowska-Szabla Anna

Wychowanie przedszkolne

Majchrzak Joanna

Nauczyciel matematyki,  kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Masłowska Agnieszka

Nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy, terapeuta pedagogiczny

Mazurczak Janusz

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, informatyki,/zajęć komputerowych

Moleda Anna 

Nauczyciel języka niemieckiego

Olejniczak Aleksandra

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Pawęska Joanna 

Nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, gimnastyki korekcyjnej, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
z niepełnosprawnością intelektualną

Piwońska Estera

Wychowawca świetlicy

Serpina Grażyna

Pedagog

Sobolewska Jadwiga

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego, bibliotekoznawstwo
z informacja naukową i edukacja medialną

Sokół Marek

Nauczyciel języka polskiego, edukacji dla bezpieczeństwa

Szachowa Katarzyna

Wychowawca świetlicy, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciel przyrody

Stankiewicz Beata

Nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Tyborska Barbara

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Westfahl Anna

Nauczyciel plastyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć artystycznych

Wiącek Monika

Nauczyciel religii, kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną

Wojczal Remigiusz

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zbiorczyk Hubert

Nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

Kamila Lewndowska

Sekretarka

Olejnik Magdalena

Sekretarz 

Cieślak Małgorzata

Pracownik obsługi

Fiącek Andrzej

Pracownik obsługi, konserwator

Hoczyk Jadwiga

Pracownik obsługi

Łagocka Stefania

Pracownik obsługi

Madzelan Elżbieta

Pracownik obsługi

Piasecka Danuta

Pracownik obsługi

Piskulski Stanisław

Pracownik obsługi, konserwator

Pożarycka Małgorzata 

Pracownik obsługi

Gradowska Barbara

Pomoc nauczyciela

Sim Marzena

Pomoc nauczyciela

Bieńko Mariola

Pracownik obsługi