STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Szkolna lista projektów

2017/2018 slp2017.pdf » szkolna_lista_projektów_2017_2018

Informacja koordynatora

Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU

Stan na 2012-2013 prp.docx » PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU