STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Przybyliśmy z różnych stron. Losy pierwszych osadników Bogdańca.

Bywają momenty szczególne i przełomowe w historii każdego narodu. Dzieje Polski przepełnione są heroizmem, poświęceniem i tragedią. Jednak na losy narodu nie składa się tylko krew bohaterów. Jest on wtedy silny, gdy potrafi przetrwać jednocząc się w pracy dla lepszego startu następnych pokoleń. Takim okresem próby były pierwsze lata powojenne, kiedy to w Polsce w nowej politycznej rzeczywistości spotkali się rodacy z różnych zakątków Europy.
Biorąc pod uwagę troskę o rozwój patriotyczny młodego pokolenia oraz zbliżenie lokalnej społeczności do „małej ojczyzny”, postanowiliśmy rozpocząć w Zespole Szkół w Bogdańcu projekt historyczny pt. „Przybyliśmy z różnych stron. Losy pionierów Bogdańca”. Miał on na celu ocalenie od zapomnienia trudu odbudowy polskiego Bogdańca oraz stworzenie miejsca pamięci. Jest nim obelisk. Chcielibyśmy, aby stało się ono łącznikiem między pokoleniami mieszkańców wsi. Zostanie ono zaadoptowane przez uczniów, którzy roztoczą nad tym miejscem opiekę.
Pomysł narodził się podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dotyczących patriotyzmu jutra. Realizację zadania rozpoczęliśmy w marcu br. Władze szkoły wraz z jej społecznością zaangażowały się w pomoc przy projekcie. Niezmiernie ważny był udział uczniów, którzy często musieli stawiać czoła nowym wyzwaniom np. zorganizowanie i przeprowadzenie wywiadów – ankiet ze świadkami historii, czyli pionierami Bogdańca.

Uczniowie i opiekunowie Zespołu Szkół w Bogdańcu w poszukiwaniu i ocalaniu od zapomnienia polskich korzeni Bogdańca. Termin trwania projektu: 12.03 – 11.11.2007
Cele projektu:
• poszerzyć wiedzę o przeszłości wśród uczniów i mieszkańców
• zaangażować młode pokolenie i społeczność lokalną w opiekę nad miejscem upamiętniającym świadków historii
• rozwijać świadomość odpowiedzialności i wpływu na losy ich „małej ojczyzny"

Bogdaniec (dawniej Duhringshof) to miejscowość położona w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim 12 km. od Gorzowa Wielkopolskiego. Historia polskiego Bogdańca rozpoczęła się wraz z zakończeniem II wojny światowej w 1945 r. W związku z tym, iż polska obecność na tych ziemiach jest stosunkowo krótka i niewiele w niej polskich śladów, postanowiliśmy pielęgnować pamięć o Polakach, którzy rozpoczęli nowy etap w dziejach Bogdańca. Dlatego zdecydowaliśmy się zebrać wspomnienia polskich osadników Bogdańca i stworzyć miejsce z obeliskiem, które będzie upamiętniało ich losy. Powinno ono stać się inspiracją do rozważań, wspomnień i pielęgnowania polskości przez różne pokolenia mieszkańców.

Uczniowie pod naszym kierunkiem zbierają informacje na temat pierwszych osadników Bogdańca, przeprowadzając wywiady oraz organizując spotkania z nimi. Trakcie trwania projektu przeprowadzone zostaną konkursy:

• Na ciekawą, starą fotografie Bogdańca
• Na współczesną fotografię Bogdańca
• Projekt obelisku poświęconego osadnikom
• Literacki „ Bogdaniec moja mała ojczyzna”

Podsumowaniem pracy będzie capstrzyk wokół obelisku, jego odsłonięcie, wspólna biesiada historyczna i prezentacja multimedialna naszych działań oraz „adopcja” symbolicznego miejsca pamięci.
mgr Remigiusz Wojczal
mgr Tomasz Bobin

mgr Remigiusz Wojczal
mgr Tomasz Bobin