STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu - kontakt

Od roku szkolnego 2019/2020 założony został adres do korespondencji elekrtonicznej, nadzorowany przez p. Tomasza Kwiatkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców.

e-mail :  rr.bogdaniec@wp.pl

ZARZĄD RADY RODZICÓW I STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W BOGDAŃCU oraz Oddziałowe Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2018/2019r.

.

Rada Rodziców

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem “Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”.

Oddziałowe Rady Klasowe w Zespole Szkół w Bogdańcu.

2016/2017 - SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sienkiewicza

 

Zarząd Rady Rodziców

2016/17

1.Królikowska Danuta - przewodnicząca

2.Kamila Obrochta - zastępca

3.Małgorzata Leśniewska - sekretarz

4.Ewa Pawlak - członek

5.Lauer Małgorzata - członek

6. Szymon Całuch - członek

Oddziałowe Rady Klasowe w Zespole Szkół w Bogdańcu.

Rok szkolny 2014/15

Rada Rodziców

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.


Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
2. prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
3. współdziałanie z dyrektorem, jego zastępcą i Radą Pedagogiczną w zaznajomieniu ogółu rodziców z regulaminami funkcjonującymi w szkole.