STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • ..
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Oddziałowe Rady Klasowe w Zespole Szkół w Bogdańcu.

2016/2017 - SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sienkiewicza

 

Zarząd Rady Rodziców

2016/17

1.Królikowska Danuta - przewodnicząca

2.Kamila Obrochta - zastępca

3.Małgorzata Leśniewska - sekretarz

4.Ewa Pawlak - członek

5.Lauer Małgorzata - członek

6. Szymon Całuch - członek

Oddziałowe Rady Klasowe w Zespole Szkół w Bogdańcu.

Rok szkolny 2014/15

Rada Rodziców

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.


Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
2. prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
3. współdziałanie z dyrektorem, jego zastępcą i Radą Pedagogiczną w zaznajomieniu ogółu rodziców z regulaminami funkcjonującymi w szkole.