STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Rekrutacja do klasy I oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu informuje, iż rekrutacja do  przedszkola/oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  dzieci z obwodu szkoły na rok szkolny 2020/2021 została rozpoczęta i trwa do  17 lutego 2020r.

Zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 stycznia 2020r. przedstawiamy  terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz.59) zostały określone kryteria, wartość punktowa oraz dokumenty, potwierdzające spełnianie  kryterium obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzedłożenie niezbędnej dokumentacji skutkuje rozpatrzeniem wniosku bez uwzględnienia danego kryterium.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu, p. Małgorzatę Reks, w składzie:

p. Dorota Fabianowicz - wicedyrektor szkoły, przewodniczący komisji,

p. Jan Demczyszyn - przedstawiciel Rady Gminy,

p. Rafał Deptuła - przedstawiciel Rady Sołeckiej,

p. Tomasz Kwiatkowski - przedstawiciel  Rady Rodziców,

p. Katarzyna Buchla - pedagog, przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

p. Aleksandra Olejniczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  za.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2020/2021

 za6.pdf » Zarządzenie Wójta Gminy - terminy rekrutacji

 za7.docx » Deklaracja o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu na rok 2020/2021

 za9.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 2020/2021