STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Rekrutacja do klasy I oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu informuje, iż rekrutacja do  przedszkola/oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  na rok szkolny 2018/2019 została rozpoczęta i trwa do  15 marca 2018r.

Zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 16. stycznia 2018r. przedstawiamy  terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz.59) zostały określone kryteria, wartość punktowa oraz dokumenty, potwierdzające spełnianie  kryterium obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nieprzedłożenie niezbędnej dokumentacji skutkuje rozpatrzeniem wniosku bez uwzględnienia danego kryterium.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu, p. Małgorzatę Reks, w składzie:

p. Dorota Fabianowicz - wicedyrektor szkoły, przewodniczący komisji,

p. Jan Demczyszyn - przedstawiciel Rady Gminy,

p. Rafał Deptuła - przedstawiciel Rady Sołeckiej,

p. Danuta Królikowska - przedstawiciel  Rady Rodziców,

p. Katarzyna Buchla - pedagog, przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

p. Anna Rutkowska-Szabla - nauczyciel przedszkola/oddziału przedszkolnego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej regrekprzedszk.pdf » REGULAMIN rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec w roku szkolnym 2018/19

 rekprzed.pdf » Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2018/2019

 rekr.pdf » Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec-Rekrutacja 2018-2019

 rekrklI.pdf » Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2018/2019