STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Pomóż i okaż zainteresowanie - „Potrafię Pomóc”

Sześcioletni Michałek uczęszczający do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zmaga się z ultra rzadką chorobą zwanąZespołem Weidemana – Steinera
Wymaga rehabilitacji, wspomagania rozwoju oraz leczenia farmakologicznego.

Pomóż i okaż zainteresowanie wpłacając na Fundację „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.

Na fundację uczniowie i nauczyciele zebrali: w akcji bożonarodzeniowej 500 zł oraz  w kwietniu 824 zł  - w trakcie spotkania autorskiego poetki Krystyny Wożniak, która zaprosiła nas na promocję swojej książki „Życiopis”.

P. Krystyna Woźniak zorganizowała zbiórkę dobrowolną na rzecz Michałka. W zamian każdy uczestnik spotkania mógł otrzymać książkę z autografem i dedykacją. 
 

Dobrowolne wpłaty proszę przekazywać na

adres Fundacji: „Potrafię Pomóc”, ul. Cybulskiego 35H
50-205 Wrocław
nr KRS 0000303590

Rachunek bankowy nr 60 1140 2004 0000 3502

7501 0722 mBank S.A.

Z dopiskiem Michał Grodziski 240-358

 Jeżeli możesz to przekaż 1% swojego podatku

 

Za wszelką pomoc z góry dziękują

- Michałek z najbliższymi oraz koledzy i  koleżanki ze szkoły

oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu