STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Gminne Obchody 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

9 listopada 2018 roku  nasza szkoła zorganizowała uroczystości z okazji  100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Świętowanie rozpoczęliśmy od  wspólnego odśpiewania  czterech zwrotek hymnu „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.   Razem ponad 500 osób zaśpiewało hymn narodowy.  Wysłuchaliśmy także wystąpienia Pani Małgorzaty Reks, dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogdańcu na temat walki Polaków o niepodległość  oraz współczesnym  patriotyzmie i jego znaczeniu dla młodych.  P. dyrektor przywitała wszystkich obecnych na uroczystości oraz zaprosiła przedstawiciela samorządu gminnego radną Beatę Wiśniewską  do mikrofonu, która w imieniu p. wójt powiedziała wiele wzruszających słów o wolności, a przedstawiciel Lubuskiego Kuratoriom Oświaty w  Gorzowie p. Dyrektor Janina Grzecznowska odczytała list skierowany do pracowników i uczniów przez Kuratora Oświaty p. Ewę Rawę. Piękne chwile przeżyliśmy podczas uroczystej akademii pt. ”Pociąg do wolności”, w której uczniowie przedstawili trudne dzieje narodu polskiego pod zaborami i jego walkę o wolność.  Następnie wszyscy udaliśmy się na Plac Przykościelny, gdzie odbył się Apel Poległych przy Bogdanieckim Dębie Pamięci kapitana Eugeniusza Wojczala i obelisku pionierów Bogdańca. Pod przewodnictwem księdza Gabriela Stożka modliliśmy się za Ojczyznę i poległych żołnierzy. Zaproszeni goście i delegacje klas złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy obeliskach.  Uroczyste obchody zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Roty.

Razem z nami świętowali przedstawiciele samorządu gminnego, Lubuskiego Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół , przedszkoli  oraz kierownicy innych jednostek gminnych, Nadleśnictwo Bogdaniec, seniorzy, emeryci oraz mieszkańcy naszej gminy.

 Wszystkim , którzy  uczestniczyli w obchodach serdecznie dziękujemy zaprzyjęcie zaproszenia i udział w uroczystościach. 

Oprac. Remigiusz Wojczal, Małgorzata Reks

 

.