STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Dzień Bezpiecznego Internetu

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu - dnia 08.02.2019r.  - odbyło się spotkanie z policjantami/dzielnicowymi Gminy Bogdaniec, dotyczące cyberprzemocy, zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej oraz konsekwencji prawnych i naruszenia przepisów w tym zakresie przez nieletnich.