STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Nasza szkoła- Lubuską Szkołą Europejską. Lekcja obywatelska - debata.

W poniedziałek 17 czerwca br. uczniowie najstarszych klas naszej szkoły i szkół z terenu gminy Bogdaniec wzięli udział w debacie z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów i 15 rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. 

Przypominamy, że 9 maja nasza szkoła została wyróżniona tytułem LUBUSKIEJ SZKOŁY EUROPEJSKIEJ w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski oraz zdobyła grant na realizację lekcji obywatelskiej w wysokości 10000 PLN. Dzięki dofinansowaniu możliwe było zorganizowanie debaty oraz towarzyszących konkursów: plastycznego i literackiego. Środki te umożliwiły również doposażenie placówki w niezbędny sprzęt ułatwiający realizację tego typu przedsięwzięć.

Debata rozpoczęła się od wystąpienia p. dyrektor Małgorzaty  Reks , która przywitała zaproszonych gości i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  z terenu Gminy Bogdaniec, przedstawiła krótki rys historyczny trudnej drogi Polski do wspólnej Europy.  Uroczystość przygotowana została przez nauczycieli i pracowników szkoły w Bogdańcu. Spotkanie prowadził nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Remigiusz Wojczl oraz uczennica klasy trzeciej gimnazjum Milena Rucka.   Swoją obecnością zaszczycili nas :p. Jolanta Dauksza  Sekretarz Urzędu Gminy Bogdaniec,  p. Małgorzata Mizera – Wołowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Radni Gminy Bogdaniec: p. Bronisław Wiącek, p.Teresa  Astel, p. Karolina Tomczyszyn p. Edyta Kiełpińska.

Uczestnicy debatowali na temat korzyści i zagrożeń wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz zastanawiali się jak powinien wyglądać współczesny patriotyzm?

Debata zakończyła się sukcesem. Młodzież i zaproszeni goście  wykazali się dużą wiedzą na temat wspólnej Europy, okazali się świadomi swych praw Europejczykami.  

W trakcie  uroczystości rozdano nagrody za konkurs literacki oraz plastyczny.  

Konkurs literacki skierowany był do uczniów z klas 6-8 szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum. Młodzież miała zredagować rozprawkę, a szóstoklasiści list oficjalny na temat: "Czy warto uczestniczyć w projektach unijnych?". 

Pierwsze miejsce Nikola Zdrojewska z kl. 3b,

Drugie  miejsce: Alicja Andruszko z kl. 8 i Weronika Nowak z kl. 8,

Wyróżnienie: Krystyna Berlińska z kl. 6 i Jan Fajfer z kl .6.

Temat konkursu plastycznego brzmiał "My w Europie".

Pierwsze miejsce Paulina Orchowska z kl. 8,

Drugie  miejsce: Dominika Jewiak z kl. 3b,

Wyróżnienie: Amelia Kurpiel z kl. 6 i Aleksandra Żylewicz z kl .6.

Do zobaczenia na następnej debacie. 

Organizatorzy dyrektor szkoły Małgorzata Reks, zastępca dyrektora Michał Wlaźlak, Remigiusz Wojczal, Anna Westfahl, Edyta Kiełpińska, Izabela Jagieło, Hubert Zbiorczyk, Teresa Krycka, Anna Rutkowska – Szabla oraz uczniowie szkoły i pracownicy obsługi szkoły.

Przemówienie z okazji 30 lecia wolnych wyborów i 15 lecia Polski w Unii Europejskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu  poniżej...

 

            Spotykamy się tu dzisiaj, aby wspólnie uczestniczyć w lekcji obywatelskiej. W tym roku obchodzimy  30 - lecie wolnych wyborów i 15 - lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obydwa wydarzenia były niezwykle ważnym krokiem na drodze ku wolności

W dziejach systemu komunistycznego kilkakrotnie pojawiała się szansa zmiany. Jednak po kilku lub kilkunastu miesiącach zapowiedzi wszystko wracało do normy. Autokratyczny system odradzał się w nieco zmienionych formach.

Dopiero wydarzenia 1989 roku sprawiły, że zakończyła się w Polsce pewna epoka historyczna, związana z czterdziestoletnim okresem rządów komunistów.

      Wraz z przejęciem władzy przez obóz „Solidarności” Polska weszła na drogę wielkiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Nie miała ona żadnych historycznych wzorców, bowiem nieznane były przypadki przechodzenia od socjalizmu do kapitalizmu. Polska pierwsza przeszła tą drogę. I to zwycięsko.

       Zachodzące w tym czasie przemiany dały początek nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Polska dała przykład Europie i całemu światu, że można bez przemocy i rozlewu krwi, dać ludziom wolność i kontrolę nad władzą. To, co wydarzyło się w czerwcu 1989 roku było ogromnym naszym zwycięstwem. Polacy pokazali w zdecydowany sposób, że odrzucają komunizm. Odrzucili tamten ustrój i tamtą władzę. To był wielki sukces Solidarności, który zmienił świat. To właśnie dzięki tamtym wyborom i postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie środkowo-wschodniej, upadł Mur Berliński, legła w gruzach żelazna kurtyna, która dzieliła Europę.

      Dopełnieniem tamtych wydarzeń było wejście Polski do Paktu Północno-Atlantyckiego, czyli NATO oraz integracja Polski z Unią Europejską. Od 1 maja 2004 roku jesteśmy dziś częścią wielkiej europejskiej wspólnoty, która opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz poszanowania  praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.                                       Z wartości wypływają najważniejsze cele Unii: wspieranie pokoju i dobrobytu narodów. Z kolei z celów rodzą się 4 wolności: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.

    Wspólna Europa – to nowoczesna i bezpieczna Europa. Cieszymy się, że jesteśmy jej ważną częścią.     Myślę, że lekcja obywatelska, którą za chwilę rozpoczniemy pomoże nam zrozumieć zasady panujące we wspólnocie europejskiej oraz miejsce Polski w UE.

   Zapraszam do wspólnej debaty.