STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze (woj. lubuskie)

Placówka przeznaczona jest dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej,
przejawiających problemy szkolne i wychowawcze.
Wniosek o skierowanie dziecka do Ośrodka rodzice/opiekunowie prawni kierują do właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego, które przesyła go do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 ZielonaGóra).


Szczegółowe informacje dotyczące naboru i funkcjonowania Ośrodka można
uzyskać na stronie internetowej moszabor.szkolnastrona.pl lub pod numerem telefonu 665557040.