STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu

W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza koła przystąpiła do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” skierowanego do uczniów klas I- III edukacji wczesnoszkolnej  oraz dzieci 5-6- letnich z oddziału przedszkolnego TROPICIELE. IV edycja programu otrzymała Patronat Honorowy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka, Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu  Życia. Realizowany program poświęcony jest tematyce żywieniowo- kulinarnej.  Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia.