STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Otwarta firma

W tym roku szkolnym realizowaliśmy program „Otwarta firma” on-line. Celem akcji jak co roku jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Program „Otwarta firma” ma wzbogacić ofertę edukacyjną naszej szkoły o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

Na platformie Microsoft Teams spotykaliśmy się w grupach klasowych I-III, IV-VI i VII-VIII przez około 3 tygodnie z przedstawicielami różnych zawodów. Naszymi wolontariuszami byli rodzice naszych uczniów. Chcemy im za to serdecznie podziękować. Za dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem. Za wspaniałe opowiadania oswojej ścieżce zawodowej i firmie, w której pracują. Bardzo dziękujemy za czas nam poświęcony oraz serce włożone w każde spotkanie. Dziękujemy p. Edycie Koniec, p. Katarzynie Waldmann, p. Justynie Grabowskiej, p. Pawłowi Liszka, p. Jarosławowi Lewandowiczowi, p. Katarzynie Klonowskiej oraz p.Kamili Piaseckiej. Dziękujemy również p. Justynie Forjasz nauczycielowi akademickiemu z AWF w Poznaniu filia w Gorzowie Wlkp. oraz p. Justynie Krawiec doradcy zawodowemu z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gorzowie Wlkp., które wsparły nas również swoją wiedzą i doświadczeniem w tym projekcie.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu razem i każdemu z osobna.

Pani Annie Rutkowskiej-Szabla dziękuję za wsparcie techniczne i cenne rady.

Katarzyna Buchla – doradca zawodowy