STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej
«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   »

WARSZTATY WIELKANOCNE

Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe wraz ze swoimi rodzicami lub dziadkami na warsztaty wielkanocne, które odbędą się 29 marca 2019r. (piątek) w godzinach 12.45 – 14.45 w świetlicy szkolnej.

Mała Akademia Jazzu

21.03.2019 r. Mała Akademia Jazzu - fotorelacja.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - DZIEŃ TALENTÓW

Fotorelacja.

REKRUTACJA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu informuje, iż ze względu na wolne miejsca w przedszkolu w szkole i zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bogdaniec nr BR.0050.9.2019   przeprowadza się rekrutację w postępowaniu uzupełniającym  do  przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.  

Złożenie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym upływa dnia 26.03.2019r.

WYNIKI REKRUTACJI 2019/2020

Z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu  na rok szkolny 2019/2020 można zapoznać się na terenie szkoły oraz w sekretariacie.

Informujemy także, iż do dnia 12.03.2019r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zobowiązani są do złożenia pisemnego Oświadczenie woli, dotyczącego potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły/przedszkola. Oświadczenie to znajduje sie w sekretariacie szkoły. Brak złożenia w wymganym termnie powyższego dokumentu skutkuje skreśleniem z listy przyjętych kandydatów.        

BIJEMY REKORDY W CZYTANIU!!!

IV PRZERWA NA CZYTANIE już w maju!

 

Wycieczka klas IV

Uczniowie klasy IVa i IVb 26 lutego br. odwiedzili czasową wystawę legendarnych już klocków Lego w Gorzowie Wlkp. 

Poznajemy zawody

Poznajemy zawody

Dzisiaj była u nas pielęgniarka, pani Ewa Zenelt.

Leśne Skrzaty bardzo dziękują pani Ewie.

Jaki zawód mnie interesuje?

  Dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bogdańcu "Leśne Skrzaty" w dniach 18.02-23.02.2019r. będą poznawały zawody swoich rodziców takie jak: kucharz, pielęgniarka, fryzjer, strażak, piekarz.
  Dziś odwiedził nas

Rekrutacja do klasy I oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu informuje, iż rekrutacja do  przedszkola/oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  na rok szkolny 2019/2020 została rozpoczęta i trwa do  28 lutego 2019r.

  za4.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2019/2020

 zal1a.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 2019/2020

 zal2.docx » REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

 zal2a.pdf » Zarządzenie Wójta Gminy - terminy rekrutacji

 zal2b.docx » REGULAMIN rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec w roku szkolnym 2019/20

 zal3.docx » Deklaracja o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu na rok 2019/2020

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   »