STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org
«   1 2    »

Organizacja zajęć zdalnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

W załącznikach zamieszczona dokumentacja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu, dotycząca organizacji zajęć zdalnych oraz aneks do wewnątrzszkolnego oceniania -  obowiązujące w terminie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

  zn1.pdf » Aneks nr 1 do Wewnątrzszkolnego oceniania Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu obowiązujący od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. na czas zdalnego nauczania.

 zn2.pdf » Organizacja zajęć zdalnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

Regulamin dożywiania uczniów rgd2019.docx » Regulamin dożywiania uczniów

SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU szppe.docx » SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA w BOGDAŃCU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 sppe8.docx » SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU ROK SZKOLNY 2018/2019 ppdw.doc » Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu rok szkolny 2018/2019

PROCEDURY KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

.2018/2019 pkzm.docx » PROCEDURY KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

PODANIA DO SZKOŁY

Podanie do szkoły. zal.docx » Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA

 2019/2020 pwp2019.doc » PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA

Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

Statut Szkoły 201Podstawowej Statut2019.docx » Statut Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

 2017/2018 ppzkp2018.pdf » PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA Rok szkolny 2017/2018

«   1 2    »