STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Tematyka

Termin

 1.  

Zebranie ogólne z Dyrektorem Szkoły– sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2019/2020, programy nauczania, regulaminy obowiązujące w szkole.Spotkanie z p. Anną Wójcik – pielęgniarką, przedstawienie zadań pedagoga i psychologa , przedstawienie zadań i obszarów działalności szkoły.

Zebranie z wychowawcami klas.

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
w Bogdańcu

17 września 2019r. Szkoła /

19.09.2019 Przedszkole

 • godz.17.00- ogólne
  w hali sportowej
 • godz.18.00-spotkanie
  SP
 • godz. 18.45 – zebranie Oddziałowych Rad Rodziców
 1.  

Zebranie ogólne z wychowawcami klas

-śródroczne osiągnięcia edukacyjne(ferie 27.01-9.02)

 

Zebranie OddziałowychRad Rodziców - godz. 16.30

14stycznia 2020r.

17.00 17.45 spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych, klas SP

17.4518.30– konsultacje
z nauczycielami w holu szkoły
II segment budynku

 1.  

Zebrania informacyjne -spotkania
z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 16.30

26.11.2019r.,14.01.2020r., 17.03.2020r.,19.05.2020r.

 

17.00 17.45 spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych, klas SP

17.4518.30– konsultacje
z nauczycielami w holu szkoły
II segment budynku

 1.  

PIKNIK RODZINNY „Wesoło i na sportowo”                 (Drzwi otwarte szkoły)

30.05.2020r.10.00 –14.00 (sobota)

 1.  

Spotkania z wychowawcami

roczne osiągnięcia edukacyjne dziecii młodzieży

Zebranie Oddziałowych Rad Rodziców - godz. 16.30

09.06.2020r.

17.00 –17.45 spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych, klas SP
17.45 – 18.30 – konsultacje

z nauczycielami w holu szkoły
II segment budynku

 1.  

Inne : związane z przedstawieniem osiągnięć uczniów

szkoła podstawowa

klasa ósma

–listopad 2019,luty 2020

szkoła podstawowa – organizacja roku szk. 2020/2021

przedszkole i oddział przedszkolny – maj/czerwiec

klasy pierwsze - maj/czerwiec

 1.  

Inne zebrania z rodzicami (np. na wniosek wychowawcy, rodzica, okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające potrzeb dydaktyczno-wychowawczych)

według potrzeb