STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu

Szanowni rodzice, nauczyciele i sympatycy szkoły, oddziałów przedszkolnych.
Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Pawlicka i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu Małgorzata Reks zapraszają na Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu w dniu 16.04.2019r. /wtorek/ na  godz. 17.00 w świetlicy  szkoły.  
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu jest Stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawa o stowarzyszeniach
(Dz.U.Nr 20, poz.104; i zm. Dz.U. z 1990r Nr 14, poz.86; z 1996r. Nr 27, poz.118)
w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.nr 96,poz.873) i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Cele działania

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu

Zarząd Stowarzyszenia

Lp

Imię i nazwisko

 

funkcja

1.

Małgorzata Pawlicka 

-

Prezes

2.

Tomasz Kwiatkowski

-

Zastępca Prezesa

3.

Marczak Małgorzata

-

Sekretarz

4.

Drescher Edyta

-

Skarbnik

5.

Królikowska Danuta

-

Członek

6.

Wiernicka Sylwia

-

Członek

7.

Jolanta Helal

-

Członek

8.

Aneta Kulesza 

-

Członek

 

 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 


 

 

Lp

Nazwisko i imię

 

funkcja

1.

Małgorzata Kosińska                 

-

Przewodnicząca

2.

Agnieszka Kurpiel            

-

Zastępca Przewodniczącej

3.

Anna Zdrojewska              

-

Członek

       

 

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole – „Razem w potrzebie”
- koło przy Zespole Szkół w Bogdańcu.

Lp

Nazwisko i imię

 

funkcja

1.

Danuta Królikowska         

-

Przewodnicząca

2.

Marczak Małgorzata         

-

Zastępca Przewodniczącej

3.

Olimpia Zadworna        

-

Skarbnik