STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

PROPAGUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA Kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe FINAŁ KONKURSU „Jedz owoce i pij mleko, a nagroda niedaleko”

W ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkól w Bogdańcu uczestniczy w licznych działaniach, których celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Od lat uczestniczymy w programach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”. Podejmujemy na terenie szkoły i poza nią różnorodne inicjatywy na rzecz zrównoważonej diety, realizujemy działania o charakterze edukacyjnym,  towarzyszące w/w programom.  

W roku szkolnym 2013/2014 zgłosiliśmy akces udziału w konkursie plastycznym „Jedz owoce i pij mleko, a nagroda niedaleko”. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wielkopolskim ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego. Celem konkursu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadaniem uczestników, podzielonych na dwie kategorie wiekowe (uczniowie z klas 1 – 3 i uczniowie z klas 4 – 6), było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4/A3 (techniką dowolną).  

Na konkurs  wpłynęło 2 239 prac uczniów ze 178 lubuskich szkół. Jurry w składzie:

  • p. Ewa Kmieć – p.o. kierownika Sekcji Interwencji, przewodnicząca,
  • p. Renata Jurkowska z Sekcji Interwencji,
  • p. Barbara Białek  z Sekcji Informacji i Promocji,
  • p. Lech Górnik z Sekcji Informacji i Promocji

wśród zwycięzców wyłoniło Emilię Chmielewską, uczennicę klasy Va naszej szkoły.  W kategorii „uczniowie z klas 4 – 6” została ona laureatką II miejsca w województwie lubuskim.

Dnia 24.02.2014r.,  w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bogdańcu, podczas uroczystego apelu, oficjalnie złożono Emilce gratulacje. Dyrektor Zespołu Szkół w Bogdańcu, p. Małgorzata Reks, delegacja Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.  w składzie: p. Romuald Gawlik, dyrektor  i p. Marian Dąbrowski, zastępca dyrektora,  wręczyli laureatce dyplom i nagrodę  rzeczową.

Dołączamy się do gratulacji i życzymy dalszych sukcesów.


Szersze informacje na stronie www Agencji Rynku Rolnego:

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2900:final-konkursu-jedz-owoce-i-pij-mleko-a-nagroda-niedaleko&catid=142:ot-arr-w-gorzowie-wlkp&Itemid=879  

Opracowanie: Dorota Fabianowicz (wicedyrektor szkoły)