STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ „TĘCZOWA NUTKA” - 2015

REGULAMIN POWIATOWEGO  FESTIWALU PIOSENKIANGIELSKIEJ  I NIEMIECKIEJ „TĘCZOWA NUTKA”

pod patronatem Wójta gminy Bogdaniec   p. Krystyny Pławskiej oraz Starosty powiatu gorzowskiego p. Małgorzaty Domagały

 

13 czerwiec 2015, rozpoczęcie godz. 12.00 hala sportowa Zespołu Szkół w Bogdańcu 

 

 1. Konkurs piosenki organizowany jest przez Dyrekcję, Nauczycieli Zespołu Szkół  w Bogdańcu oraz Radę Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu.
 2. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, promocja utalentowanych dzieci oraz motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności. Konkurs ma również na celu wzbudzanie zainteresowania językami obcymi oraz podkreślenie ich roli we współczesnym świecie.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć soliści  następujących kategoriach:
 • I kategoria – szkoła podstawowa  IV- VI (  maksymalnie 2 osoby);
 • II kategoria – gimnazjum  (maksymalnie 2 osoby).
 1. Szkoła organizująca konkurs ma prawo zwiększyć maksymalną liczbę reprezentantów ze swojej placówki.
 2. Wykonywane piosenki muszą być w języku angielskim bądź niemieckim.
 3. Wraz ze szczegółowym zgłoszeniem Organizator otrzyma informację dotyczącą tytułu utworu oraz nazwy wykonawcy (zespołu).
 4. Szkoła ma obowiązek zgłosić imiennie każdego z uczestników oraz jego opiekunów
  w formie pisemnej (w formularzu zgłoszeniowym).
 5. Akompaniament mogą stanowić:
 •  podkłady muzyczne na CD,
 • akompaniament własny.
 1. W przypadku nagrań na CD powinny być one opatrzone nazwiskiem
  i  imieniem wykonawcy  oraz tytułem utworów.
 2. Organizator informuje, że nie będą przyjmowane podkłady muzyczne zapisane na kasetach magnetofonowych.
 3. Prezentacje będzie oceniać jury, które kierować się będzie:
 • poprawnością językową,
 • interpretacją,
 • ogólnym wyrazem artystycznym (kostiumy, choreografia).
 1. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu  13 czerwca  2015r. w Zespole Szkół         w Bogdańcu. 
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
 4. Pisemne zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w sekretariacie Zespołu Szkół    w Bogdańcu w nieprzekraczalnym terminie  5 czerwca 2015r.
 5. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas przeglądu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów konkursu.
 6.  Wysyłając kartę zgłoszenia, uczestnik i opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów jego wizerunku w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji organizatorów konkursu.
 7.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 8.  Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

 

Wszelkich informacji udzielamy w dni powszednie od godziny 8.00 – 14.00 pod numerami telefonu:

 (095)75-10-041 / (095)75-10-025  - Sekretariat Zespołu Szkół w Bogdańcu