STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

REGULAMIN IV POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ „TĘCZOWA NUTKA”

1. Festiwal piosenki organizowany jest przez Dyrekcję i Nauczycieli Zespołu Szkół w Bogdańcu, Radę Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu.
2. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, promocja utalentowanych dzieci oraz motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności. Konkurs ma również na celu wzbudzanie zainteresowania językami obcymi oraz podkreślenie ich roli we współczesnym świecie.
3. Konkurs rozpoczyna się 28 maja 2013r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Bogdańcu o godzinie 10: 00 (próby trwać będą od godziny 9:00 w dniu konkursu).
4. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe lub pieniężne w każdej kategorii za zajęcie miejsc I-III, nagrodę specjalną Grand Prix oraz wyróżnienia..
5. W konkursie mogą uczestniczyć tylko soliści w następujących kategoriach:
• I kategoria – szkoła podstawowa IV- VI ( maksymalnie 2 osoby);
• II kategoria – gimnazja (maksymalnie 2 osoby).
6. Wykonywane piosenki muszą być w języku angielskim lub niemieckim.
7. Wraz ze szczegółowym zgłoszeniem Organizator otrzyma informację dotyczącą tytułu utworu oraz nazwy wykonawcy (zespołu).
8. Szkoła ma obowiązek zgłosić imiennie każdego z uczestników oraz jego opiekunów
w formie pisemnej (w formularzu zgłoszeniowym).
9. Akompaniament mogą stanowić:
• podkłady muzyczne wyłącznie na CD (w formacie audio),
• akompaniament własny.
10. W przypadku nagrań na CD powinny być one opatrzone nazwiskiem
i imieniem wykonawcy oraz tytułem utworów.
11. Organizator informuje, że nie będą przyjmowane podkłady muzyczne zapisane na kasetach magnetofonowych i w nagrane w formacie MP3.
12. Prezentacje będzie oceniać jury, które kierować się będzie:
• poprawnością językową,
• interpretacją,
• ogólnym wyrazem artystycznym (kostiumy, choreografia).
13. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 maja 2013 r. w Zespole Szkół w Bogdańcu.
15. O godzinie 17: 00 odbędzie się koncert galowy i wręczenie nagród. Lista osób uczestniczących w koncercie galowym zostanie wywieszona po obradach Jury.
16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
17. Pisemne zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w sekretariacie Zespołu Szkół w Bogdańcu w nieprzekraczalnym terminie 21 maja 2013 r.
Wszelkich informacji udzielamy w dni powszednie od godziny 8.00 – 14.00 pod numerami telefonu:
(095)75-10-041 / (095)75-10-025 - Sekretariat Zespołu Szkół w Bogdańcu lub nauczyciele języka angielskiego p. Aneta Lipińska, p. Piotr Malaika.