STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Zespół taneczny Twist i Mini Twist.

Działa w szkole od 1989 roku, założony i prowadzony przez  wiele lat (do 2008 roku) przez Małgorzatę Reks – nauczycielkę wychowana i fizycznego, obecnie dyrektora szkoły oraz Annę Reks. Zajęcia taneczne prowadziły także Teresa Krycka – nauczycielka języka polskiego, Joanna Pawęska – nauczycielka wychowania fizycznego. Obecnie Mini Twistem w szkole podstawowej opiekuje się Aleksandra Olejniczak  - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, a Twistem w gimnazjum Beata Stankiewicz – nauczycielka wychowania fizycznego i biologii. Uczniowie swoimi układami tanecznymi uświetniają uroczystości szkolne, gminne, powiatowe, a nawet wojewódzkie. Biorą udział w warsztatach, wzbogacając swój repertuar. Wraz ze swoimi opiekunami nagrywają wideoklipy, które wysyłane są na różnego rodzaju konkursy.

.

.

Twist - 1989-2016

.