STRONA GŁÓWNA
 • ...
 • szkoła z klasą
 • Przekaż 1% podatku na Szkołę
 • RODO
 • certyfikat
zszbogdaniec.edupage.org

Wizerunek absolwenta Zespołu Szkół w Bogdańcu

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole.

Jest pogodny, ma pozytywny, choć niebezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Nasze działania zmierzają do ukształtowania absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 • świadomym obywatelem kraju, Europy i świata, zna swoje prawa i obowiązki i rzetelnie je wykonuje,
 • człowiekiem, mającym poczucie własnej wartości, godności, szanującym prawa innych;
 • aktywny, ciekawy świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania,
 • chętny do współpracy i współdziałania;
 • uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżniający dobro od zła, kierujący się zasadami moralnymi;
 • wrażliwy na piękno, szanujący dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki, dba o własny rozwój duchowy;
 •  świadomy wartości zdrowotnych i dba kondycję fizyczną, a także stanu środowiska naturalnego;
 • przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym, przestrzegający zasad bezpieczeństwa
  w cyfrowej przestrzeni.