STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

"Spotkanie przy Gałązce Świerku"


  Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt w Zespole Szkół w Bogdańcu zorganizowano "Spotkanie przy Gałązce Świerku", które na stałe wpisało się w kalendarz imprez naszej placówki i realizowane jest w ramach polsko - niemieckiego projektu. W tym roku odbyło się ono 15 grudnia i przybyli na nie przedstawiciele lokalnych władz, zakładów pracy, placówek oświatowych, zaprzyjaźnionych gmin partnerskich z Polski i Niemiec, proboszczowie parafii w Jeninie i Bogdańcu, mieszkańcy terenu gminy Bogdaniec oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Bogdańcu.
Aby podkreślić wyjątkowy charakter świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie młodzież Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza przygotowała jasełka pt. "Jasełka na strychu", które przybliżyły wszystkim atmosferę tego szczególnego okresu. Oglądając przedstawienie, czuło się wyjątkowy charakter tych świąt. Aktorzy wcielili się w postaci biblijne i współczesne, a innowacyjny sposób przekazu treści spowodował, że każdy z obecnych mógł na chwilę przenieść się do czasów Chrystusa i wraz z pasterzami, królami pod przewodnictwem Gwiazdy Betlejemskiej i Archanioła podążyć do żłóbka.
Po zakończonym spektaklu pani Wójt Krystyna Pławska podziękowała wykonawcom oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne, do których dołączyli się księża Gabriel Stożek i Zbigniew Bujanowski oraz pani Dyrektor Małgorzata Reks. Później nastąpiło łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, spożywanie pokarmów przy wigilijnym stole i wspólne kolędowanie.
Uroczystość uświetniły występy zespołów "Śpiewaj Mi" i "Jagienki" pod kierownictwem pana Jana Piśko oraz dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Bogdańcu.
Opiekunki grupy teatralnej składają serdeczne podziękowania pani Annie Westfahl za przygotowanie scenografii, pani Monice Wiącek za dekorację hali, panu Hubertowi Zbiorczykowi za nagłośnienie, młodzieży za przekonujące wcielenie się w postaci przedstawienia oraz operatorowi dźwięku Jędrzejowi Wierzbickiemu.
Szczególne podziękowania należą się rodzicom zaangażowanym w przygotowanie "Spotkania przy Gałązce Świerku".

Przed uroczystą kolacją odbyły się warsztaty polsko – niemieckie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Bogdańcu oraz kolegów i koleżanek z zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec.

Młodzież chętnie wzięła udział w warsztatach dekoracyjnych, tanecznych, bębniarskich oraz w wypieku ciasteczek. Odbyły się także spotkania integracyjne, poszerzające wiedzę o tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce i w Niemczech. Uroczystości i wymiana doświadczeń odbyła się dzięki dofinansowaniu z Euroregionu Pro Europa Vidrina w ramach PNWM.

Nauczycielki języka polskiego Teresa Krycka i Mirosława Jach