STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

„Gałązka Świerku - Boże Narodzenie".

                                                Gałązka świerku

 

Ten nasz Bogdaniec z pachnącą jodłą

Świątecznym blaskiem zatoczył krąg

Zgromadził  wszystkich przy wspólnym stole

Ucieszył serca podaniem rąk.

 

                                     To najpiękniejszy dzień w całym roku

                                     „Gałązka świerku”, świąteczny gwar

                                     W tej pięknej szkole od lat już wielu

                                     Rozsiewa dla nas miłości czar. 

 

 Jak dobrze mieszkać w takiej krainie

Gdzie wiara w ludziach i dobroć trwa

Mój ty Bogdańcu, ziemio  rodzinna

Tyś najpiękniejsza, tyś cała ma.

 

                                     W grudniowy wieczór, w świąteczny czas

                                     Piękne życzenia śle dla nas niebo

                                     Bo Bóg się rodzi dla wszystkich nas

                                     Dla mnie, dla ciebie oraz dla niego.

 

                                                                                  Autor Janina Cytlak

W dniu  14.12.2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży polsko – niemieckiej w ramach projektu "Boże Narodzenie - wspólne radosne świętowanie". W projekcie polsko-niemieckim w Szkole Podstawowej w Bogdańcu uczestniczyła grupa młodzieży naszej placówki oraz przedstawiciele z Niemiec - szkoła Oderbruch-Oberschule, a w dniu 15.12.2017 r. przyjechała do nas grupa z Prötzel i razem z naszymi uczniami wzięli udział w warsztatach pt. „Gałązka Świerku - Boże Narodzenie".

Celem  spotkań było wzbogacanie informacji o tradycjach i obyczajach Bożego Narodzenia obu narodów,  łamanie barier językowych,  podniesienie świadomości kulturowej oraz nawiązanie nowych kontaktów wśród młodzieży polskiej i niemieckiej.

Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w następujących warsztatach:

1. dekoracyjnych - wykonywanie ozdób świątecznych i stroików

2. wokalno-muzycznych, w tym: uczestnictwo w Małej Akademii Jazzu

3. świąteczno - tanecznych

3. grach i zabawach integracyjnych

Wspólne zabawy, uczestnictwo w warsztatach oraz uroczyste spotkanie w dniu 15.12.2017r. młodzieży polskiej i niemieckiej z władzami gminy, przedstawicielami zakładów pracy, nauczycielami, emerytami (spotkanie trzech pokoleń),  prezentacja inscenizacji świątecznych, składanie życzeń i poczęstunek zgodnie z tradycją wieczerzy wigilijnej pozostaną niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. Realizacja projektów polsko-niemieckich jest doskonałym sposobem kształtowania w młodzieży otwartości wobec tego, co nowe i mało znane. Daje możliwość rozwijania zainteresowań, poznania innych krajów europejskich oraz uczy zrozumienia odmienności innych narodowości i wzajemnej tolerancji.

Uwieńczeniem spotykań była tradycyjna wigilia z przedstawieniem słowno – muzycznym „Jasełka w Krakowie”.

Projekty otrzymały wsparcie finansowe od PNWM Pro Europa Vidrina, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły  w Bogdańcu oraz Gminy Bogdaniec i Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Dyrekcja, nauczyciele serdecznie dziękują za wsparcie i dobre serce przyjaciołom szkoły, a uczestnikom za zaangażowanie i wyśmienite przedstawienie, dające wiele wzruszeń i nadziei na przyszłość.

                                              

Opracowanie: Małgorzata Reks, Edyta Kiełpińska