STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Szkoła Bogdaniec w projekcie Lego w ramach współpracy polsko – niemieckiej.

Burmistrz Rudolf Schlothauer uroczyście wręczył uczniom na apelu nowy zestaw klocków lego do kontynuacji zadania, w którym uczniowie twórczo programują i konstruują roboty. Dzięki temu polska młodzież ma możliwość udziału w międzynarodowym konkursie razem z grupą uczniów z Neuterbbin. W uroczystym apelu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, szkoły partnerskiej oraz przedstawiciele samorządu p. wójt Krystyna Pławska, p.  Marek Tusiński, dyrektor biura Euroregionu Pro Europa Viadrina  p. Krzysztof Szydłak oraz nauczyciele.  Nad wszystkim czuwały  p. dyrektor Małgorzata Reks  oraz p. Edyta Kiełpińska nauczycielka języka niemieckiego.

W ramach współpracy  nasza młodzież od wielu lat może uczestniczyć w ciekawych kilkudniowych projektach w Polsce i w Niemczech, np. historycznych do miejsc pamięci, sportowych i integracyjnych przełamując tym samym bariery językowe.