STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Spotkanie młodzieży polsko – niemieckiej w ramach projektu "Święta, święta - radujmy się wspólnie".

W dniu  13.12.2018r. odbyło się spotkanie młodzieży polsko – niemieckiej w ramach projektu "Święta, święta - radujmy się wspólnie".

W projekcie polsko-niemieckim w Szkole Podstawowej w Bogdańcu uczestniczyła grupa młodzieży z Niemiec, ze szkoły Oderbruch-Oberschule z Neutrebbin i z Polski wraz z opiekunami.

Celem  spotkań było wzbogacanie informacji o tradycjach i obyczajach Bożego Narodzenia obu narodów, łamanie barier językowych, podniesienie świadomości kulturowej oraz nawiązanie nowych kontaktów wśród młodzieży polskiej i niemieckiej.

Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w następujących warsztatach:

1. warsztaty dekoracyjne - wykonywanie ozdób świątecznych i stroików

2. warsztaty wokalno-muzyczne,

3. warsztaty taneczne

4. warsztaty kulinarne

5. gry i zabawy integracyjne - warsztaty integracyjne

Wspólne zabawy, uczestnictwo w warsztatach oraz uroczyste spotkanie młodzieży polskiej            i niemieckiej z władzami gminy, przedstawicielami zakładów pracy, nauczycielami, emerytami (spotkanie trzech pokoleń),  prezentacja inscenizacji świątecznych, składanie życzeń i poczęstunek zgodnie z tradycją wieczerzy wigilijnej pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników. Realizacja projektów polsko-niemieckich jest doskonałym sposobem kształtowania w młodzieży otwartości wobec tego, co nowe i mało znane. Daje możliwość rozwijania zainteresowań, poznania innych krajów europejskich oraz uczy zrozumienia odmienności innych narodowości i wzajemnej tolerancji.

Projekty otrzymały wsparcie finansowe od PNWM oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły   w Bogdańcu.

więcej zdjęć: http://zsz-bogdaniec.edu.pl/sp_aktualnosci/detail,nID,2155