STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Raport roczny: realizacja programu szkoła promująca zdrowie w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Bogdańcu rok szk.: 2016/2017

Wnioski z bieżącego badania wśród pracowników placówki:

Większość pracowników pedagogicznych naszej placówki jest zadowolonych ze swojego życia (86%).

Znaczna większość pracowników uważa swoje życie za co najmniej dość stresujące (78%).

Blisko połowa pracowników pedagogicznych co najmniej 1-2 razy w tygodniu wykonuje ćwiczenia fizyczne (51%).

Większość nauczycieli uważa, że swoją sprawność fizyczną za dobrą lub bardzo dobrą (86%).

Wszyscy ankietowani wskazali, że w ich codziennej diecie obecne są owoce i warzywa (100%).

Trzy czwarte ankietowanych wskazało, że w ich diecie obecne jest pieczywo pełnoziarniste (78%).

Połowa badanych nauczycieli wskazała, że atmosfera między ludźmi w ich miejscu pracy jest niezbyt stresująca (50%).

Cieszy fakt, że prawie wszyscy pracownicy są wolni od nałogu nikotynowego (93%).

Wśród akcji realizowanych w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie, propagujących idee zdrowia największą popularnością cieszyły się:

Rodzinny Piknik Zdrowia – 93%
I Bieg dla Biało-Czerwonej - 71%
Konsultacje z pielęgniarką (na Pikniku Rodzinnym lub spotkania z pielęgniarką szkolną na zebraniach rodziców) – 50%

Wśród trzech najważniejszych rzeczy, które zrobili w ciągu ostatniego roku dla poprawy zdrowia, jakie wskazali ankietowani, największą popularnością cieszyły się:

Poprawiłem sposób odżywiania się
Zwiększyłem swoją aktywność fizyczną
Zmniejszyłem wagę ciała
Poddałem się pomiarowi ciśnienia krwi

Wnioski z bieżącego badania  wśród uczniów:

Większość naszych uczniów jest zadowolonych ze swojego życia (93%).

Znaczna większość uczniów uważa swoje życie za co najmniej dość stresujące (86%).

Wszyscy ankietowani uczniowie co najmniej 1-2 razy w tygodniu wykonują ćwiczenia fizyczne (100%).

Większość uczniów uważa, że swoją sprawność fizyczną za dobrą lub bardzo dobrą (93%).

Wszyscy ankietowani wskazali, że w ich codziennej diecie obecne są owoce i warzywa (93%).

Trzy czwarte ankietowanych wskazało, że w ich diecie obecne jest pieczywo pełnoziarniste (100%).

Ponad połowa badanych uczniów wskazała, że atmosfera między ludźmi w ich klasie i szkole jest niezbyt stresująca lub pozbawiona stresów (60%).

Wśród akcji realizowanych w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie, propagujących idee zdrowia największą popularnością cieszyły się:

I Bieg dla Biało-Czerwonej - 100%
Rodzinny Piknik Zdrowia – 93%
Śniadanie daje moc! - 86 %

Wśród trzech najważniejszych rzeczy, które zrobili w ciągu ostatniego roku dla poprawy zdrowia, jakie wskazali ankietowani uczniowie, największą popularnością cieszyły się:

Poprawiłem sposób odżywiania się
Zwiększyłem swoją aktywność fizyczną
Zacząłem więcej czasu spędzać w gronie rodziny i przyjaciół

 

Wnioski z bieżącego badania wśród rodziców uczniów:

Większość badanych rodziców uczniów naszej szkoły jest zadowolonych ze swojego życia (87%).

Znaczna większość ankietowanych uważa swoje życie za co najmniej dość stresujące (71%).

Jedna trzecia badanych rodziców nie ćwiczy wcale lub ćwiczy rzadziej niż 1 raz w tygodniu (33%).

Połowa ankietowanych rodziców uważa swoją sprawność fizyczną za dobrą lub bardzo dobrą (86%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich codziennej diecie obecne są owoce i warzywa (96%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich diecie obecne jest pieczywo pełnoziarniste (91%).

Połowa badanych nauczycieli wskazała, że atmosfera między ludźmi w ich miejscu pracy jest niezbyt stresująca lub pozbawiona stresów (62%).

Prawie trzy czwarte z badanych rodziców jest wolna od nałogu nikotynowego (76%).

Wśród akcji realizowanych w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie, propagujących idee zdrowia największą popularnością cieszyły się:

Rodzinny Piknik Zdrowia – 51%
Konsultacje z pielęgniarką  - 20%
Śniadanie daje moc -  50%

Wśród trzech najważniejszych rzeczy, które zrobili w ciągu ostatniego roku dla poprawy zdrowia, jakie wskazali ankietowani, największą popularnością cieszyły się:

Poprawiłem sposób odżywiania się
Zwiększyłem swoją aktywność fizyczną
Zmniejszyłem wagę ciała

 

Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć założone kryteria sukcesu):

Jak wskazują wyniki badań zaplanowane działania mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej oraz poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, poprawa nawyków żywieniowych spotkały się z dużym odzewem wśród ankietowanych.

Wszyscy ankietowani w każdej badanej grupie wskazali, że poprawili sposób odżywiania
w ciągu bieżącego roku, wzbogacili swoją dietę o produkty zdrowe – promowane w trakcie realizacji programu oraz że  zwiększyli swoją aktywność fizyczną.

Niestety, ale w dalszym ciągu ankietowani  wskazują na wysoki poziom stresu w ich życiu – zwłaszcza na duży poziom stresu związanego z pracą.

  rszpzsp.docx » raport_SP