STRONA GŁÓWNA
  • ...
  • szkoła z klasą
  • Przekaż 1% podatku na Szkołę
  • RODO
  • certyfikat
klasa sportowa o profilu piłki noznej

Raport roczny: realizacja programu szkoła promująca zdrowie w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Bogdańcu rok szk.: 2016/2017

Wnioski z ewaluacji:

Wnioski z bieżącego badania wśród pracowników placówki:

Większość pracowników pedagogicznych naszej placówki jest zadowolonych ze swojego życia (93%).

Znaczna większość pracowników uważa swoje życie za co najmniej dość stresujące (51%).

Blisko połowa pracowników pedagogicznych co najmniej 1-2 razy w tygodniu wykonuje ćwiczenia fizyczne (40%).

Większość nauczycieli uważa, że swoją sprawność fizyczną za dobrą lub bardzo dobrą (76%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich codziennej diecie obecne są owoce i warzywa (95%).

Większość ankietowanych wskazało, że w ich diecie obecne jest pieczywo pełnoziarniste (82%).

Połowa badanych nauczycieli wskazała, że atmosfera między ludźmi w ich miejscu pracy jest niezbyt stresująca (50%).

Cieszy fakt, że prawie wszyscy pracownicy są wolni od nałogu nikotynowego (95%).

Wśród akcji realizowanych w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie, propagujących idee zdrowia największą popularnością cieszyły się:

Rodzinny Piknik Zdrowia – 48%
I Bieg dla Biało-Czerwonej - 85%
Taneczna Przerwa w czwartek ZUMBA POWER- 65%
Kampania dot. nowotworów "Rakoobrona"- 61%

Wśród trzech najważniejszych rzeczy, które zrobili w ciągu ostatniego roku dla poprawy zdrowia, jakie wskazali ankietowani, największą popularnością cieszyły się:

Zwiększyłem swoją aktywność fizyczną-75%
Zmniejszyłem wagę ciała-68%
Ograniczyłem picie napojów alkoholowych- 68%

Wnioski z bieżącego badania wśród rodziców uczniów:

Większość badanych rodziców uczniów naszej szkoły jest zadowolonych ze swojego życia (85%).

Znaczna większość ankietowanych uważa swoje życie za co najmniej dość stresujące (70%).

Jedna trzecia badanych rodziców nie ćwiczy wcale lub ćwiczy rzadziej niż 1 raz w tygodniu (29%).

Połowa ankietowanych rodziców uważa swoją sprawność fizyczną za dobrą lub bardzo dobrą (52%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich codziennej diecie obecne są owoce i warzywa (95%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich diecie obecne jest pieczywo pełnoziarniste (92%).

Połowa badanych rodziców wskazała, że atmosfera między ludźmi w ich miejscu pracy jest niezbyt stresująca lub pozbawiona stresów (58%).

Duża grupa  z badanych rodziców jest wolna od nałogu nikotynowego (81%).

Wśród akcji realizowanych w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie, propagujących idee zdrowia największą popularnością cieszyły się:

 

Bieg dla Biało-czerwonej-100%
Rodzinny Piknik Zdrowia – 48%
Konsultacje z pielęgniarką  - 48%

Wśród trzech najważniejszych rzeczy, które zrobili w ciągu ostatniego roku dla poprawy zdrowia, jakie wskazali ankietowani, największą popularnością cieszyły się:

Poprawiłem sposób odżywiania się-75%
Zwiększyłem swoją aktywność fizyczną-50%
Nauczyłem się zmniejszać stres-25%

Wnioski z bieżącego badania wśród  uczniów:                                

Większość badanych uczniów naszej szkoły jest zadowolonych ze swojego życia (65%).

Znaczna większość ankietowanych uważa swoje życie za co najmniej dość stresujące (75%).

Połowa ankietowanych uczniów uważa swoją sprawność fizyczną za dobrą lub bardzo dobrą (54%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich codziennej diecie obecne są owoce i warzywa (92%).

Prawie wszyscy ankietowani wskazali, że w ich diecie obecne jest pieczywo pełnoziarniste (90%).

Połowa badanych wskazała, że atmosfera między ludźmi w ich miejscu pracy jest niezbyt stresująca lub pozbawiona stresów (56%).

Wśród akcji realizowanych w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie, propagujących idee zdrowia największą popularnością cieszyły się:

 

Bieg dla Biało-czerwonej-100%
Rodzinny Piknik Zdrowia – 36%
Rakoobrona- 72%

Wśród trzech najważniejszych rzeczy, które zrobili w ciągu ostatniego roku dla poprawy zdrowia, jakie wskazali ankietowani, największą popularnością cieszyły się:

Poprawiłem sposób odżywiania się-65%
Zwiększyłem swoją aktywność fizyczną-64%
Nauczyłem się zmniejszać stres-35%

 

 

 

 

 

Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć założone kryteria sukcesu):

            Jak wskazują wyniki badań zaplanowane działania mające na celu polepszenie klimatu społecznego szkoły (zapewnienie bezpieczeństwa i pogłębienie więzi społecznych między uczniami, nauczycielami i rodzicami) zostały zrealizowane. W ciągu bieżącego roku szkolnego wszyscy ankietowani zauważyli ogrom działań realizowanych w placówce szkoły i dążących do promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Ankietowani zwiększyli swoje poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, zwiększyli swoją aktywność fizyczną oraz prawidłowy sposób odżywiania się.

 

 

Autor raportu:                                                                       Podpis dyrektora szkoły/placówki

 

mgr Beata Stankiewicz                                                        …………………………………….

szkolny koordynator ds. promocji zdrowia

 

 

Miejscowość, data:

 

Bogdaniec, 27.06.2017r.

 

  rszpz.docx » raport_gimazjum